Sulkava valitsi Attendon sote-palvelut

Yksityinen yritys vastaa jatkossa sulkavalaisten terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden järjestämisestä.

Tuija Pauhu

Attendo saa ensi vuoden alusta Sulkavan terveysaseman toiminnan hoidettavakseen.
Attendo saa ensi vuoden alusta Sulkavan terveysaseman toiminnan hoidettavakseen.

Sulkavan kunnanvaltuusto teki maanantai-iltana historiallisen päätöksen. Kunta ostaa ensi vuoden alusta kaikki sote-palvelut yksityiseltä yritykseltä Attendo Oy:ltä noin 11,57 miljoonan euron vuosilaskutuksella, johon tulee indeksitarkistukset vuosittain.

Kunta sai tarjouksen myös Suomen Terveystalo Oy:ltä. Hintaero oli Attendon eroksi varsin pieni, vain reilu satatuhatta halvempi ja siksi kunnanhallitus esitti Attendon valintaa valtuustolle. Esitys hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti.

- Sopimus on mallia 6 vuotta + 4 vuotta. Meillä on mahdollisuus käyttää optio, jos kuntalaiset ovat tyytyväisiä, kertoo Sulkavan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka.

- Attendo hoitaa jatkossa kaikki sulkavalaisten sosiaali-, terveys- ja erikoissairaanhoitopalvelut. Kunnassa tehdään jatkossakin johtavan lääkärin ja sosiaalityöntekijän työpanokset virkavastuulla.


Aiemmissa selvityksissä oli todettu, että mukana olleet kolme yhtiötä täyttivät ehdokkaille asetetut vähimmäisvaatimukset. Kunnanvaltuusto hyväksyi viime joulukuussa sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutuksen.

Attendon tarjous on kunnanjohtajan mukaan noin 1,6 miljoonaa euroa edullisempi mitä Sulkava on maksanut Sosterille ja Itä-Savon sairaanhoitopiirille vuosittain vastaavista palveluista.

Kaikkiaan noin 80 työntekijää (noin 40 kunnasta ja 40 sosterista) siirtyy Attendon palvelukseen vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusperiaatteella.

- Emme ole eroamassa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä, vaikka Attendolla on jatkossa valta ostaa erikoissairaanhoidon palveluita haluamaltaan tarjoajalta, sanoo Ikola-Norrbacka.

Kunnanjohtajan mukaan hinta ratkaisi tarjousta valittaessa. Laatukriteerit on Attendon pystyttävä täyttämään, koska muussa tapauksessa yritys saa sopimussakkoja.

- He joutuivat miettimään tarjousta tehdessään, mitä he uskaltavat luvata meille. Heille on luvassa sanktioita, jos meille luvatut asiat eivät toteudu.

Ossi Tynkkynen