Satu Taavitsainen vaatii lakialoitteessaan, että ihmisten on päästävä lääkärin vastaanotolle seitsemässä päivässä: ”Lääkäreiden virkoja on lisättävä ainakin tuhannella — ja valtion pitää antaa enemmän valtionosuuksia kunnille”

Mikkeliläinen kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) on tehnyt lakialoitteen lääkärin vastaanotolle pääsyn odotusajoista.

Vesa Vuorela

- Esimerkiksi diabetespotilaiden ei pidä joutua odottamaan lääkäriaikaa jalkaongelmissaan. Jos diabetekseen liittyviä jalkojen haavaumia ei hoideta heti, aiheutetaan jalkojen tummuminen ja kuolio. Silloin on vaarana joutua jalka-amputaatioon. Ennaltaehkäisy ja varhainen apu auttaa aina paremmin kuin vitkuttelu, sanoo kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.).
- Esimerkiksi diabetespotilaiden ei pidä joutua odottamaan lääkäriaikaa jalkaongelmissaan. Jos diabetekseen liittyviä jalkojen haavaumia ei hoideta heti, aiheutetaan jalkojen tummuminen ja kuolio. Silloin on vaarana joutua jalka-amputaatioon. Ennaltaehkäisy ja varhainen apu auttaa aina paremmin kuin vitkuttelu, sanoo kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.).

Mikkeliläinen kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) haluaa uudessa lakialoitteessaan taata ihmisten pääsyn lääkärille seitsemässä päivässä.

Nykyisen terveydenhuoltolain mukaan hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Taavitsainen esittää aloitteessaan, että terveydenhuoltolain pykälään 51 lisätään seuraava asia: Mikäli hoidon tarpeen arvioinnissa todetaan tarve perusterveydenhuollon lääkärin tutkimukselle, potilaan on päästävä lääkärin vastaanotolle viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä.

— Tällä hetkellä ihmiset eivät saa terveyskeskukseen lääkäriaikaa riittävän nopeasti. Jos nyt soittaa ja varaa aikaa terveyskeskukseen, saattaa hyvässä lykyssä saada lääkäriajan joulukuulle. Viimeisimpien tilastojen mukaan jonossa on henkilöitä, jotka ovat odottaneet ajan saamista jopa yli 90 päivää, Taavitsainen sanoo.

Hän perustelee aloitettaan muun muassa sillä, että kun ihmisten vaivat pääsevät pitkittymään, ne muuttuvat entistä vaikeammiksi.

— Esimerkiksi diabetespotilaiden ei pidä joutua odottamaan lääkäriaikaa jalkaongelmissaan. Jos diabetekseen liittyviä jalkojen haavaumia ei hoideta heti, aiheutetaan jalkojen tummuminen ja kuolio. Silloin on vaarana joutua jalka-amputaatioon. Ennaltaehkäisy ja varhainen apu auttaa aina paremmin kuin vitkuttelu.

Satu Taavitsainen: "Pääministeri Juha Sipilän sote-uudistukseen on jo palanut satoja miljoonia"

Taavitsainen korjaisi nykytilannetta muuttamalla terveydenhuoltolakia ja velvoittamalla kuntia.

— Lääkäreiden virkoja on lisättävä ainakin tuhannella. Sen maksamiseksi valtion pitää antaa enemmän valtionosuuksia kunnille, Taavitsainen vaatii.

Hän näkee esityksensä tulevan kuitenkin halvemmaksi kuin pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ajama sote-uudistus.

— Siihen on jo nyt palanut satoja miljoonia, mutta niillä on saatu aikaan vain järkyttävät pinot papereita, eikä ole autettu ihmisiä hädässä.