Rakennusala selvitti: Ala työllistää Etelä-Savossa hyvin, osaavan työvoiman saamisesta on huoli 

Johanna Vehkaluoto

Etelä-Savon rakennusalan yrityksillä on huoli osaavan työvoiman saatavuudesta.
Etelä-Savon rakennusalan yrityksillä on huoli osaavan työvoiman saatavuudesta.

Etelä-Savon rakennusalan yritykset työllistävät hyvin alan ammattilaisia niin maakunnassa kuin sen ulkopuolellakin toteutettavissa kohteissa. Etelä-Savon alueelta on töissä noin 200 rakentajaa enemmän kuin maakunnassa on alan työpaikkoja. Huoli osaavan työvoiman saatavuudesta on kuitenkin kasvussa.

Nämä asiat tulivat esiin Etelä-Savossa kesän 2018 aikana tehdyissä alan yritysten haastatteluissa.

Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että motivoituneille ja hyville tyypeille on töitä. Yritysten mukaan alan ammattilaisilla on ydinosaaminen hyvin hallussa ja nuorilla digitaidot myös. Moniosaajilla on kausi- ja suhdanneherkällä alalla jatkossa yhä enemmän kysyntää.

Rakennusmestareista on koulutuksen lisäämisestä huolimatta edelleen pulaa, samoin asbestityön tekijöistä.

Maakunnan oppilaitokset ovat jo ilmoittaneet valmiutensa vastata selvityksessä ilmi tulleisiin koulutustarpeisiin. Näitä ovat asiakaspalvelu, 3D-mallinnus, myynti- ja markkinointi ja sosiaalisen median hyödyntäminen. Yritykset kaipaavat keinoja olla aina näkyvillä asiakkaille ja taata sitä kautta tasaisempi kassavirta myös heikomman suhdanteen aikana.

Haastateltavat toivoivat, että oppilaitokset ja TE-toimisto pitäisivät enemmän ja säännöllisemmin yhteyttä yrityksiin ja tarjoaisivat aktiivisesti palvelujaan. Tähän oppilaitokset ja Etelä-Savon TE-toimisto ovat lupautuneet vastaamaan.

Haastatteluja tekivät ESEDUn, Xamkin, SAMIedun ja Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntijat. Yhteensä haastateltiin lähes 60 rakennusalan yritys-toimipaikkaa, joissa on henkilöstöä noin tuhat. Seuraavaksi haastatellaan alan ammattien työnhakijoita.