Mikkelin kaupungille kovat moitteet professorin palkitsemisesta – Kaupunginhallitus siirtää jatkotoimien pähkäilyn tilapäiselle valiokunnalle

Tilintarkastusyhtiö KPMG ei miettinyt rikos- tai vahingonkorvausvastuita. Poliisin selvitykset ovat vasta käynnistymässä.

Jasmine Kousa

Viime vuosina professoreiden extrapalkat maksettiin Mikkelin kaupungin pääosin omistaman elinkeinoyhtiö Miksein kautta. Sekä Miksei että LUTin vihreän kemian laboratorio toimivat Tuma-talossa Sammonkadulla.
Viime vuosina professoreiden extrapalkat maksettiin Mikkelin kaupungin pääosin omistaman elinkeinoyhtiö Miksein kautta. Sekä Miksei että LUTin vihreän kemian laboratorio toimivat Tuma-talossa Sammonkadulla.

Tilintarkastusyhtiö KPMG löysi pahoja puutteita Mikkelin kaupungin toiminnasta niin sanotussa professuurihankkeessa.

KPMG luovutti maanantaina kaupunginhallitukselle aiheesta tekemänsä selvityksen. Sen tarkoituksena on arvioida professori Mika Sillanpään yli kymmenen vuotta jatkuneen palkkiojärjestelyn asianmukaisuus.

Kaupunki maksoi Sillanpäälle viime vuosina normaalin yliopistopalkan lisäksi kuukausittain reilun 4 600 euron ylimääräistä kuukausipalkkaa. KPMG:n mukaan luotettavia arvioita siitä, saatiinko rahalle vastinetta, ei voida tehdä. Tämä johtuu siitä, että selkeitä tavoitteita ei ole määritelty ja tehtävät on kuvattu ainoastaan ylätasolla.

KPMG:n mukaan hankkeen päätöksenteko, täytäntöönpano, seuranta ja valvonta ovat olleet puutteellisia

Mahdolliset vahingonkorvaus- ja rikosvastuut on rajattu selvityksen ulkopuolelle.

Kaupunginhallitus on täynnä jäävejä

KPMG:n raportin jatkokäsittelyssä nähdään hyvin poikkeuksellinen menettely. Kaupunginhallitus ei pysty käsittelemään asiaa jäsenten ja varajäsenten jääviyksien vuoksi. Kaupunginhallitus päättikin esittää valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista asiaa käsittelemään.

Käytännössä asiaan siis palataan seuraavassa valtuuston kokouksessa tammikuussa.

– Tämä on tärkeä muistutus kaupungille hankkeiden huolellisen seurannan ja valvonnan merkityksestä. Hankkeella on kuitenkin ollut sitä perustettaessa kaupungille strateginen tavoite, ja sillä on ollut laaja tuki, mutta tämän jälkeenkin kaupunkilaisten on voitava luottaa siihen, että yhteisiä varoja käytetään vastuullisesti, kaupunginjohtaja Timo Halonen kommentoi tiedotteessa.

Hänen mukaansa seurantaa ja dokumentointia ovat vaikeuttaneet myös vastuuhenkilöiden vaihtumiset.

– Ajan myötä professuurirahoituksen alkuperäinen tarkoitus on hämärtynyt ja vastuuhenkilöiden vaihtuessa vallitseva käytäntö on jäänyt voimaan.

Sillanpään palkitsemisen yhtenä tavoitteena oli raportin mukaan sitouttaa häntä Mikkeliin ja hyödyntää häntä alueen markkinoinnissa. Hänen uskottiin tuovan uskottavuutta erilaisiin rahoitus- ja hankehakemuksiin sekä erityisesti Ecosairilan yrityspuistoon.

Tämä on tärkeä muistutus kaupungille hankkeiden huolellisen seurannan ja valvonnan merkityksestä. — Timo Halonen

Raportin mukana tavoite toteutuikin mutta hyötyjä ei voida luotettavasti arvioida.

Poliisin selvitykset ovat vielä alkutekijöissään

Poliisi kertoi aloittavansa kaupungin palkitsemisjärjestelyistä omat selvityksensä, kun tapaus syyskuun lopulla tuli julkisuuteen. Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Sami Asikainen Itä-Suomen poliisilaitokselta sanoo, ettei tutkinta ole käytännössä juuri edennyt kiireellisempien töiden vuoksi.

Poliisi on muun muassa odotellut kaupungin oman selvityksen valmistumista.

Kansainvälisesti arvostettu vedenpuhdistuksen tutkija

Mika Sillanpää on kansainvälisesti meritoitunut vedenpuhdistuksen kemian tutkija.

Sillanpään saamat lisäpalkat tulivat julkisuuteen, kun Länsi-Savo kertoi asiasta syyskuun lopulla. Lisäpalkkaa kierrätettiin kaupungilta professorille kaupungin elinkeinoyhtiöiden Miktechin ja Miksein kautta. Sopimukseen ei oltu kirjattu mitään tarkkoja työtehtäviä, joita palkan vastineeksi edellytetään.

Miksein johto on käräjäoikeudelle antamassa vastauksessa myöntänyt, ettei tiedä, mitä ja milloin Sillanpää on "tosiasiassa yhteistyösuhteen aikana tehnyt".

Sillanpää toimi LUT-yliopiston vihreän kemian laitoksen vetäjänä Mikkelissä viime vuoden joulukuuhun asti. Kun Sillanpään ja LUTin sopimus yllättäen päättyi, myös Miksei Oy purki Sillanpään sopimuksen. Sillanpää riitautti sopimuksen purun, ja asia käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

Mikkelin kaupunki ja osin myös muut seudun kunnat ovat käyttäneet Sillanpään lisäpalkkoihin kymmenen vuoden aikana yhteensä yli 400 000 euroa. Lisäksi päälle tulevat palkan sivukulut.

Sillanpää ei ole ainoa professori, joka Mikkelissä on päässyt erikoispalkasta nauttimaan. LUTin materiaalitekniikan professorille David Cameronille maksettiin vuosina 2003–2014 noin 2 500 kuukausittaista lisäpalkkaa.

Juttua muokattu ja täydennetty kello 20.38: lisätty muun muassa loppuu raportin keskeiset johtopäätökset

Professuurihanke

KPMG:n raportin keskeiset johtopäätökset

Professuurihankkeen päätöksenteko, täytäntöönpano, seuranta ja valvonta on ollut puutteellista.

Hankkeen toteuttamistavasta ei ole sovittu yksityiskohtaisesti ja dokumentoidusti Mikkelin kaupungin ja kehitysyhtiön välillä.

Rahoitusta ei ole katsottu Mikkelin kaupungin hankkeeksi eikä sille ole kaupungin puolelta määritelty omistajaa, projektipäällikköä tai ohjausryhmää, eikä sille ole asetettu kirjallisia tavoitteita tai seurantaa.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei on sisäisesti käsitellyt professuurihanketta läpilaskutuseränä, ei omana hankkeenaan.

Mika Sillanpään professuurihankkeen kaupungille ja seudulle tuottamaa hyötyä suhteessa maksettuun ei ole luotettavasti ja läpinäkyvästi arvioitavissa, koska selkeitä tavoitteita ei ole määritelty ja tehtävät on kuvattu ainoastaan ylätasolla.

Professuurihankkeen tavoitteena oli tuoda uskottavuutta aluetta hyödyntäviin rahoitus- ja hankehakemuksiin sekä EcoSairilan konseptiin ja sen markkinointiin yrityksille. Raportin johtopäätösten perusteella näin on toimittu, mutta saatua hyötyä ja lisäarvoa ei ole mahdollista arvioida luotettavasti ja läpinäkyvästi.

Lähde: Mikkelin kaupungin tiedote