Etelä-Savon metsistä saatavissa lisää tuloa

Kohta valmistuvan Etelä-Savon alueellisen metsäohjelman mukaan hakkuita on maakunnassa mahdollista lisätä merkittävästi.

Hallituksessa ja metsäkeskuksessa uskotaan, että puukauppa vauhdittuu, jos omistajakunta nuorentuu.
Hallituksessa ja metsäkeskuksessa uskotaan, että puukauppa vauhdittuu, jos omistajakunta nuorentuu.

Kohta valmistuvan Etelä-Savon alueellisen metsäohjelman mukaan hakkuita on maakunnassa mahdollista lisätä merkittävästi.
Metsäkeskuksen johdolla laaditussa alueellisessa metsäohjelmassa vuosiksi 2016–2020 arvioidaan puun kysynnän kasvavan teollisuuden investointien vuoksi. Ohjelman mukana myös tuloja on saatavissa enemmän ilman, että kestävä käyttö vaarantuu.


Tavoitteeksi asetetut kestävien hakkuumahdollisuuksien mukaiset hakkuut merkitsevät toteutuessaan 1 miljoonan kuution lisäystä vuotuiseen 6 miljoonan kuution ainespuukertymään.
Miljoonan kuution lisäyksellä kantorahatulot nousevat noin 35 miljoonalla eurolla sekä hakkuiden ja puutavaran kuljetuksen liikevaihto lähes 20 miljoonalla eurolla.
Hakkuumäärien nosto seurannaisvaikutuksineen tuo lisätyötä puunkorjuuseen, kuljetukseen ja metsien hoitoon noin 200 henkilötyövuoden verran.
– Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää metsäalan toimijoilta ja metsänomistajilta hyvää yhteistyötä sekä muun muassa teiden kunnosta ja työvoiman riittävyydestä huolehtimista, toteaa Metsäkeskuksen aluejohtaja Antti Heikkilä.

Metsiä ja metsäluontoa otaksutaan hyödynnettävän aiempaa monipuolisemmin myös muutoin kuin puuta hakkaamalla.
Puunkorjuumäärien kasvu lisää metsäluonnon monimuotoisuuteen, vesien suojeluun ja metsien muuhun käyttöön liittyviä vaatimuksia. Koska kannustimet metsien suojeluun ja aktiiviseen luonnonhoitoon ovat vähentyneet, pitää olemassa oleva rahoitus kohdistaa siten, että vaikuttavuus on mahdollisimman suuri, todetaan ohjelmassa.

Mikko Kontti

Mikko Kontti

Luetuimmat