Hyvin palaisi Mikkelissä kehitetty pelletti

Syksyllä päättyneet biohiilipelletin tuotannon koeajot Mikkelissä näyttävät avaavan uusia mahdollisuuksia fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen.

Taru Hokkanen

Koeajot Pursialassa kestivät vuoden alusta lokakuun loppuun. Laitteiden jatkokäytöstä Torrec Oy käy paraikaa neuvotteluita.

Syksyllä päättyneet biohiilipelletin tuotannon koeajot Mikkelissä näyttävät avaavan uusia mahdollisuuksia fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen.
Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja, professori Tapio Ranta Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sanoo tulosten osoittavan, että tuotanto tarjoaa merkittävän liiketoimintamahdollisuuden niin Etelä-Savon metsäenergia-alan toimijoille kuin valtakunnallisellekin toiminnalle.

Biohiilipelletti valmistetaan metsähakkeesta torrefioimalla eli kuumentamalla hapettomissa olosuhteissa. Tavalliseen pellettiin nähden tilavuudeltaan vastaavan biohiilipellettimäärän energiasisältö on suurempi.
Pellettimateriaali tutkimuksia varten tuotettiin Torrec Oy:n pilottilaitoksella Mikkelin Pursialassa.

Torrecin toimitusjohtaja Mikko Järvenpää sanoo tulosten olevan monin tavoin rohkaisevia. Torrefioidut pelletit muun muassa pystytään valmistamaan ilman lisättyjä sidonta-aineita, mikä pienentää kustannuksia.
– Meillä on nyt tietoa, että biohiilipelletillä pystyään korvaamaan kivihiiltä ja lisäämään kotimaisen uusiutuvan energiankäyttöä.
– Biohiilipellettiä pystytään valmistamaan erilaisista puuraaka-aineista, myös lehtipuiden sekahakkeesta. Normaalisti pellettituotanto on havupuuvaltaista, jolloin voi syntyä kilpailua sellutehtaiden raaka-aineesta, sanoo Järvenpää.
Biohiilipelletin valmistajia ei toistaiseksi vielä ole.

Mikko Kontti