MTBE-pitoisuudet laskevat edelleen Mäntyharjun Kinnin onnettomuuspaikan lähellä — Sarkaveden pitäisi ennusteiden mukaan olla täysin käyttökelpoista jo kesän aikana

Suomen ympäristökeskuksen ennusteiden perusteella sekä Sarkaveden että Vuohijärven vedet palautuvat käyttökelpoisiksi kesän aikana.

Jaakko Avikainen

Mäntyharjun säiliövaunuturma tapahtu huhtikuun alussa.
Mäntyharjun säiliövaunuturma tapahtu huhtikuun alussa.

Huhtikuun alussa tapahtuneen Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden aiheuttamat metyyli-tert-butyylieetteripitoisuudet vesissä ovat vakiintumassa alhaiselle tasolle, Etelä-Savon ely-keskus tiedottaa.

Sarkavedessä pitoisuudet ovat erittäin pieniä. Ely-keskuksen mukaan pitoisuudet olivat tällä viikolla otetuissa mittauksissa muutamia prosentteja 1 milligramma litrasta eli hyvin alhaisia.

Pajulammen ja sen ojien pitoisuuksissa ei ole toukokuun aikana tapahtunut oleellisia muutoksia. Vuohijärven pohjoisosassa ja eteläosissa pitoisuudet ovat edellisen viikon tasolla.

Joissain järvissä voi uida 

Ely-keskus on myös muuttanut vedenkäyttösuosituksia Kinnin onnettomuuden vaikutusalueella. Vuohijärven pintavettä voi käyttää pesu- ja löylyvetenä, mutta ei talousvetenä. Vedenkäyttöä ei edelleenkään suositella talous-, pesu- tai löylyvetenä Pajulammen, Sarkaveden itärannan, Vuohijärven Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella eikä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti.

Sarkavedessä ja Vuohijärvessä uiminen ja kukkien kastelu järvestä otetulla vedellä on sallittua. Myös järvissä kasvaneita kaloja voi syödä. Sen sijaan Pajulammessa ja sen yläpuolisissa lammissa uimista ei suositella.

Ely-keskus muistuttaa, että haisevaa vettä ei saa koskaan käyttää eikä haisevia kaloja syödä.

Suomen ympäristökeskus on myös mallintanut metyyli-tert-butyylieetterin leviämistä. Ennusteiden perusteella sekä Sarkaveden että Vuohijärven vesi palautuu käyttökelpoiseksi kesän aikana.

Radalta suistuminen aiheutti onnettomuuden

Vakava vaarallisen aineen onnettomuus tapahtui huhtikuun alussa, kun Mäntyharjun Kinnin liikennepaikalla välivarastoinnissa ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui.

Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia, josta 35 tonnia valui mahan ja kulkeutuu edelleen ojia pitkin läheisiin vesistöihin.