Urpolanjoen suojelualueen laajennus pohdintaan — Uusi hoitosuunnitelma ei ota kantaa laajennukseen, mutta luottamusjohto haluaa sen tutkimista

Mikkelin Urpolan jokimaisema sai uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman. Osayleiskaavan yhteydessä tutkitaan mahdollinen suojelualueen laajennus.

Vesa Vuorela

Urpolan luonnonsuojelualueelle on valmistunut uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma.


Mikkelin kaupunki selvittää Urpolan luonnonsuojelualueen laajentamista.
Laajennus koskisi Ristiinantien alittavan jokiosuuden suojelua. Nykyisin suojelualue päättyy katualueeseen.


Jokiosuuden suojelun jatkaminen otetaan esille kaupungin keskustan osayleiskaavan valmistelun yhteydessä.
Urpolanjoen luonnonsuojelualueelle on valmistunut uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma. Tämä suunnitelma ei kuitenkaan ota kantaa suojelualueen laajentamiseen.


Kaupunginhallitus käsitteli suunnitelmaa maanantaina, hyväksyi sen ja päätti samalla suojelun laajennuksen arvioimisesta.

Uusi hoitosuunnitelma koskee vain luonnonsuojelualueen sisäpuolella olevia alueita.
Ympärillä on suojavyöhyke, joka on määritelty kymmenen metrin levyiseksi muualla kuin kulttuurivaikutteisesti hoidettavilla sekä tontteihin rajoittuvilla osuuksilla.


Luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelma oli seudun ympäristölautakunnassa ensi kerran jo kesäkuussa 2016. Tämän jälkeen paketti tuli nähtäville ja lähti lausuntokierrokselle.


Vastaava suunnitelma on ollut voimassa vuodesta 2005. Nyt kokonaisuutta on päivitetty, suojelualueen rajat tarkastettu ja suojelumerkinnät merkitty maastoon.

Luonnonsuojeluyhdistys haluaa suojelualueen ulottuvan Saimaaseen saakka.

Ympäristölautakunta esitti viime vuoden kesäkuussa, että Urpolanlammen ja Ristiinantien välissä olevan joen suojelualueen laajentamista tulisi pohtia.
Laajennus oli määrä ulottua Ristiinantien ja Kattilanlahden väliselle alueelle.


Laajentamisen kannalla oli muun muassa luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys omassa lausunnossaan.
Yhdistyksen mukaan suojelualuetta tulisi laajentaa Saimaaseen saakka. Perusteluna oli taimenen kulkureitin turvaaminen.

Etelä-Savon ely-keskus halusi ottaa suojelualueen hoitoon mukaan Pitkäjärven ja Urpolanlammen välisen kuusikkoalueen.
Urpolan kaupunginosaseura peräsi hoidossa menettelyä, joka rajaisi työt selkeästi suojelualueisiin ja ulkopuolisiin alueisiin.


Seura pitää suojavyöhykkeen käsitettä epäselvänä ja muistuttaa, että kulttuurivaikutteisesti hoidettavien alueiden tulisi olla laajempia, koska suojelualue sijaitsee keskellä asutusta.
Suunnitelma menee vielä ely-keskuksen vahvistettavaksi.