Mikkeli hankkii ulkopuolisen operoijan pyörittämään uutta jätevedenpuhdistamoa – Päättäjät ovat kuitenkin menettelystä eri linjoilla

Mikkelin valtuutetut puhuivat pitkään puhtaan veden strategiahankkeesta ja ulkopuolisen operaattorin hankkimisesta Metsä-Sairilan puhdistamotoimintaan. Enemmistöpäätöksellä jatketaan veturiyrityksen hakemisesta.

Jaakko Avikainen

Mikkelin luottamusjohto pohti pitkään maanantai-iltana sitä, otetaanko uuden jätevedenpuhdistamon valmistuessa vesiteknologiaan ulkopuolinen veturiyritys.
Mikkelin luottamusjohto pohti pitkään maanantai-iltana sitä, otetaanko uuden jätevedenpuhdistamon valmistuessa vesiteknologiaan ulkopuolinen veturiyritys.

Mikkelin kaupunki jatkaa jätevedenpuhdistamon kumppanuusyrityksen hankkimista.

Kaupunginvaltuusto päätti myöhään maanantai-iltana, että kaupunki tavoittelee puhtaaseen veteen pohjautuvaa teknologiahanketta ja että mukana tässä on ulkopuolinen, aikanaan kilpailutuksen jälkeen valittava yhteistyökumppani.

Kaupunginhallitus päätti jo aiemmin, että puhdistamon ulkopuolisen operoijan valinnassa tehdään jo jätettyjen tarjousten uusi arviointi.

Uuteen arviointiin jouduttiin menemään valmistelussa todetun jääviyden vuoksi.

Valtuusto sen sijaan väänsi pitkän keskustelun siitä, lähteekö kaupunki hankkimaan puhdistamolle ulkopuolisen operoijan vai hoitaako kaupunki puhdistamon ylläpidon omana työnä.

Kaupunginhallituksen esitys oli, että Ecosairilan kehittämisalustaan sisältyvän vesiosaamiskeskuksen toteuttamiseen ja operointiin sekä puhdistamon kunnossapitopalveluihin hankitaan ulkopuolinen toimija kumppanuusperiaatteen mukaisesti.

Kaupunki on suunnitellut kumppanuusyrityksen hankkimista hoitamaan Metsä-Sairilan puhdistamon toimintaa ja samalla kehittämään kaupungin Ecosairila-strategiahankkeen puhtaan veden perustalle rakentuvaa teknologiaa ja työpaikkoja luovaa yritystoimintaa.

Päättäjät jakautuivat

Valtuustossa osa päättäjistä alkoi epäröidä linjaratkaisua.

Kehitysyhtiö Miksein johto esitteli hanketta ja myös kaupunginjohtaja Timo Halonen vetosi operointikumppanin eli veturiyrityksen hankkimiseksi.

Päättäjien kannat vaihtelivat.

Perussuomalaisten Raimo Heinänen esitti paketin palautusta uuteen valmisteluun niin, että puhdistamo hoidetaan itse ja puhtaan veden teknologiakehittelyihin palataan erikseen jonkun yhteistyökumppanin kanssa.

Vesilaitoksen johdon mukaan viiden vuoden sopimus veturiyrityksen kanssa on noin kuusi miljoonaa euroa.

Kokoomuksen Oskari Valtola oli samoilla linjoilla, ja SDP:n ryhmäjohtaja Satu Taavitsainen oli suoraan Heinäsen kanssa samaa mieltä asian palauttamisesta uuteen valmisteluun.

Äänestyksessä valtuusto päätti äänin 39–10, että käsittelyä jatkettiin maanantaina illalla.

Sen jälkeen Taavitsainen teki esityksen, että kaupunki ei hanki puhdistamon operointiin ja kunnossapitoon ulkopuolista toimijaa.

Äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti äänin 39–9, joten kaupunki jatkaa vesiteknologian Blue economy Mikkeli -nimistä hanketta ja myös hankkii ulkopuolisen kumppanuusyrityksen.

Viisi vuotta, kuusi miljoonaa euroa

Luottamusjohto kyseli myös sitä, minkälaisista rahoista on kyse.

Vesilaitoksen johdon mukaan viiden vuoden sopimus veturiyrityksen kanssa on noin kuusi miljoonaa euroa.

Kaupungin virkajohdon ja vesilaitoksen johdon mukaan omana työnä vastaava puhdistamon operointi maksaisi suuruusluokaltaan saman verran.

Päättäjistä osa, muun muassa Taavitsainen, eivät liiemmin luottaneet esitettyjä summia. Muita kustannusarvioita ei ollut esillä.

Päättäjiä askarrutti myös se, voiko kaupunki jossain vaiheessa ottaa vastuut ja toiminnan itselleen takaisin, esimerkiksi viiden vuoden sopimuskauden jälkeen.

Vesilaitoksen johto katsoo, että sopimuskausi jatkuisi viiden vuoden jälkeen, koska kyse on pitkän tähtäimen kehittämishankkeesta.

Lisäksi päättäjät pohtivat veden kuluttajahintaa. Osa valtuutetuista pelkää sitä, että kuluttajahinnat nousevat ulkopuolisen operoijan aikana.

Hankekuvion mukaan tätä on pyritty hallitsemaan indeksisopimuksella. Osa päättäjistä ei kuitenkaan täysin luottanut indeksiehtoon.