Tilaajalle

Tuoreet mittaustulokset kertovat, mikä on turvetuotannon osuus Kyyveden vesistökuormituksesta: Turvesoilta virtaa humusta 1307 kiloa vuorokaudessa — Joet ja purot tuovat järveen 32 432 kiloa humusta vuorokaudessa

Insinööritoimisto Saloyn kuormitusmittauksen mukaan turveyhtiö Vapon soilta lähtevien vesien osuus Kyyveteen tulevasta humuksesta on neljä prosenttia, kiintoaineesta noin kaksi prosenttia. Ylivoimaisesti eniten humusta virtaa Kyyveteen Nykälänjokea pitkin. Etelä-Savon ely-keskuksen mukaan Kyyveden suurin ravinnekuormittaja on peltoviljely.

Taru Hokkanen

Länsi-Savo oli mukana, kun insinööritoimisto Saloy Oy:n toimitusjohtaja Tapio Salminen (oikealla) ja hänen avustajansa Terhi Kauppinen mittasivat Pyöreä- ja Lintusuolta lähtevien vesien humus- ja kiintoainepitoisuuksia Vapon mittakaivoista. Kuvassa vasemmalla on Vapossa työskentelevä Ilkka Hämäläinen, joka avasi mittakaivon mittaajille. 

Turvetuotannon osuus Kyyveden kuormituksesta on pieni. Turveyhtiö Vapon soilta lähtevien vesien osuus Kyyveteen tulevasta humuksesta on neljä prosenttia, kiintoaineesta noin kaksi prosenttia.