Tilaajalle

Kaihun rantaan on suunniteltu kuusi pientaloa — Maanomistaja lupaa maltillista rakentamista, mutta hankkeen vastustus on kasvamassa

Maanomistaja on tehnyt luonnokset Mikkelin Kaihun tonttialueen kiistanalaisesta rakentamisesta. Vastakkain ovat rakentaminen ja paine säilyttää miljöö ennallaan.

Jaakko Avikainen

Martti Hahtola on Kaihun vakiokävijä. Hän kehuu alueen luontoarvoja ja katsoo, että jos nyt avataan rakentaminen, vähin erin koko Kaihun miljöö tärveltyy.

Mikkeliläinen Jyrki Larvanto esittelee Kaihun maisemassa Uuden Ristiinantien ja Kattilanlahden välistä tonttialuetta.
Larvannolla on alueen omistajana havainnekuva paikalle suunnitellusta pientalorakentamisesta.
Kattilanlahden rantatontille on luonnosteltu kaikkiaan kuuden erillispientalon rakentamista. Nyt paikalla on vanha hirsihuvila rantasaunoineen.
Mikkelin kaupunki valmistelee kantakaupungin osayleiskaavaa. Kaavaan on tulossa merkintä, joka mahdollistaa rakentamisen.
Kaavakäsittely on vielä kesken ja kaavamerkintä kiistanalainen, eikä lopullisia päätöksiä ole vielä läheskään tehty.
Kaihun ranta-alueen rakentaminen jakaa kaupungin poliittiset päättäjät. Osa kannattaa rakentamista, osa haluaa paikalle ”kaupunkivihreä”-kaavamerkinnän, joka ei salli uudisrakentamista.