Selvitys: Valitusoikeuden rajaaminen voisi jopa hidastaa kaavoitusta

Tuomioistuin joutuisi uudessa valituskäytännössä aina tapauskohtaisesti harkitsemaan, onko valittaja asianosainen. Lisäksi valittaja saisi täydentää valitustaan valitusajan jälkeenkin.

Yrjö Ruotsalainen

Vankeustuomio lyheni ja muuttui ehdolliseksi Itä-Suomen hovioikeudessa.
Vankeustuomio lyheni ja muuttui ehdolliseksi Itä-Suomen hovioikeudessa.

Kunnallisvalituksen muuttaminen hallintovalitukseksi ei jouduttaisi merkittävästi kaavoitusta. Tämä käy ilmi Vaasan yliopiston kunnallisoikeudn professori Eija Mäkisen tekemästä selvityksestä, jonka hän teki ympäristöministeriön toimeksiannosta ja luovutti ministeriölle perjantaina.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus sopi hallitusohjelmassaan selvittävänsä mahdollisuudet muuttaa kaavoitusta koskevien valitusten lajia. Tarkoitus oli rajata kuntalaisten valitusoikeutta kaava-asioissa niin, että valitusoikeus olisi hallintovalituskäytännön mukaan vain asianosaisilla. Nykyisen kunnallisvalituskäytännön mukaan kaavoituksesta voivat valittaa kaikki kuntalaiset.

Pääsääntöisesti asianosaisia ovat lähinnä kaavoitettavan alueen maanomistajat ja naapurit. Mäkisen mukaan ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, kuka kaava-asioissa on asianosainen. Siksi tuomioistuin joutuisi aina tapauskohtaisesti harkitsemaan, onko valittaja asianosainen eli vaikuttaako kaavaratkaisu välittömästi hänen oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa.

Hallintovalituskäytäntö myös toisi valittajalle mahdollisuuden esittää valitukselleen lisäperusteita ja -selvityksiä vielä senkin jälkeen, kun valitusaika on päättynyt. Nykyisessä kunnallisvalituksessa valitus ja sen perusteet on esitettävä valitusajan kuluessa, mikä mahdollistaa valitusten nopeamman käsittelyn.

Maan hallitus lähti muuttamaan kaava-asioitten valituslajia, koska laajaa valitusoikeutta pidetään usein syynä turhiin ja hankkeita viivästyttäviin valituksiin.
Professori Mäkisen selvitys kuitenkin päätyy siihen, että hallintovalitukseen siirtyminen voisi lopulta toimia hallitusohjelman tavoitteen vastaisesti eli käytännössä pidentää kaavoitusaikoja.

Mäkisen mukaan tehokkain keino jouduttaa valitusprosesseja on varmistaa tuomioistuimille riittävät resurssit, kehittää oikeusprosessia ja rajoittaa jatkovalituksia kattavalla valituslupamenettelyllä. Oikeudenkäyntimaksuja on jo korotettu merkittävästi vuoden 2016 alusta, mikä voi jo itsessään vähentää valituksia.

Mäkinen selvitti myös valituslajin muutoksen perustuslaillisia ja muita oikeudellisia reunaehtoja. Mäkisen mukaan monet tekijät vaikuttavat mahdollisuuteen rajoittaa valitusoikeuksia.

Osallistu keskusteluun

Jos haluat kommentoida nimettömänä, voit tehdä sen seuraavasti:
Kirjoita nimimerkkisi Nimi-kenttään, valitse Kommentoin mieluummin vieraana -kenttä ja lisää sähköpostiosoitteesi sähköpostikenttään. Sähköpostiosoite ei näy kommentoinnin yhteydessä. Voit myös kommentoida rekisteröityneenä luomalla tilin Disqus-palveluun tai kirjautumalla kommentointiin esimerkiksi Facebookin tai Twitterin avulla.