Mikkeli ei rajoittanut Taavitsaisen sananvapautta – Oikeus katsoo, että kannanottoa perättömien puheiden levittämisestä ei kohdistettu kehenkään yksittäiseen luottamushenkilöön

Itä-Suomen hallinto-oikeus teki linjaukseen korruptiokeskusteluun.

Taru Hokkanen

Hallinto-oikeus katsoo, että kaupunginhallituksen päätöslauselma ei puuttunut Satu Taavitsaisen sananvapauteen.
Hallinto-oikeus katsoo, että kaupunginhallituksen päätöslauselma ei puuttunut Satu Taavitsaisen sananvapauteen.

Mikkelin kaupunki ei ole rajoittanut valtuuston varapuheenjohtaja Satu Taavitsaisen (sd.) sananvapautta.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden mukaan kaupunginhallituksen päätökset ja päätösprosessi eivät sisällä sellaisia elementtejä, joiden voidaan katsoa puuttuvan Taavitsaisen sananvapauteen.

Hallinto-oikeus antoi päätöksensä maanantaina. Oikeus edellyttää, että päätös kuulutetaan, joten keskiviikkona se ilmestyi kaupungin omalle nettisivustolle.

Asian taustalla on Taavitsaisen mielipidekirjoitus, jossa hän esitti arvioita mahdollisesta kaupungin rakenteellisesta korruptiosta ja luottamushenkilön painostamisesta.

Kaupunginhallitus käsitteli tilannetta tammikuun lopun kokouksessaan muun muassa lainopillisen osaston tekemän selvityksen pohjalta.

Hallitus merkitsi asian tiedoksi, mikä tiesi sitä, että kun kyse ei ollut ratkaisusta tai päätöksestä, oikaisua tai kunnallisvalitusta ei voi edes tehdä.

Hallitus lisäksi lausui yleisellä tasolla kannanoton perättömien puheiden levittämisestä.

Oikeuden mukaan tätä ei ole kohdistettu yksittäiseen luottamushenkilöön tai yksilöityyn tahoon.

Oikeuden päätös on itse asiassa koukeroinen, eikä helpolla aukea maallikolle.

Kuntalain näkökulmasta kyse on pitkälti siitä, mistä ja missä vaiheessa oikaisuvaatimuksen saa jättää. Lain mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka on valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittaa voi vain lopullisesta päätöksestä.

Hallituksen käsittelystä Taavitsainen teki oikaisuvaatimuksen, jonka hallitus jätti tutkimatta. Seurauksena oli valitus, jonka oikeus nyt hylkäsi. Oikeuden mukaan tammikuun päätös jää voimaan.

Sen sijaan oikeus kumoaa hallituksen huhtikuisen päätöksen, koska hallitus oli mennyt tutkimaan oikaisuvaatimusta. Tästä oikeus taas toteaa, että hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta ei tutkita.