Palomiesliitto ei halua jäsentensä osallistuvan työvuorotutkimukseen — kenttätutkimus tehdään Etelä-Savon pelastuslaitoksella

Palomiesliitto vieroksuu Työterveyslaitoksen työvuorojärjestelmiä koskevaa tutkimushanketta.

Taru Hokkanen

Pelastuslaitos siivosi lasinpalaset ja muut onnettomuuden jäljet tieltä.
Pelastuslaitos siivosi lasinpalaset ja muut onnettomuuden jäljet tieltä.

Palomiesliitto vieroksuu Työterveyslaitoksen työvuorojärjestelmiä koskevaa tutkimushanketta. Minkälainen työvuorojärjestelmä sopii pelastushenkilöstölle -tutkimus- ja kehittämishankkeen kenttätutkimus toteutetaan Etelä-Savon pelastuslaitoksella.
Hankkeen toteutus edellyttää henkilöstön suostumusta osallistua tutkimuksen kyselyihin ja kenttämittauksiin. Palomiesliitto katsoo, että liiton jäsenten ei tule osallistua tutkimukseen.

Liiton mielestä hankkeen lähtökohdat, toteutus ja tarkoitusperät ovat kyseenalaisia.
— Palomiesliitto ei pidä hyväksyttävänä sitä, että henkilöstön edustajia ei ole kutsuttu mukaan hankkeen suunnitteluun, toteutukseen eikä johtoon, eikä tutkimushanke ole valtakunnallinen hanke, Palomiesliitto toteaa tiedotteessaan.
Liitto epäilee, että tutkimushankkeen päämääränä on kehittää työaikamalli, joka mahdollistaa henkilöstöresurssien vähentämisen.

Työterveyslaitoksen työvuorojärjestelmien tutkimus- ja kehittämishanke käynnistyi viime lokakuussa ja se kestää maaliskuuhun 2018.
Sen ohjausryhmässä ovat edustettuina Työterveyslaitos, Etelä-Savon ja Keski-Suomen pelastuslaitokset, Kuntatyönantaja KT sekä sisäministeriö. Hankkeen rahoittavat Palosuojelurahasto ja Työterveyslaitos.

Elina Keskitalo