Mikkelin viljasiilon purkaminen alkaa syyskuun aikana — Mannerheimintiestä osa suljetaan julkiselta liikenteeltä

Purkutyöt jatkuvat helmikuulle.

Vesa Vuorela

Kaupunkikuvaa hallitseva viljasiilo häviää talven aikana.
Kaupunkikuvaa hallitseva viljasiilo häviää talven aikana.

Valssimyllyn ja viljasiilon purkaminen alkaa syyskuun aikana, tiedottaa Mikkelin kaupunki.

Purkaminen aiheuttaa liikennejärjestelyitä ja mutkistaa muun muassa toriparkkiin ajamista. Liikennejärjestelyjen alkamisesta ja kestoista tiedotetaan tarkemmin hankkeen edetessä.

Mannerheimintie Linnankadun ja Hallituskadun välillä suljetaan yleiseltä liikenteeltä. Julkiset kulkuneuvot, taksit ja hälytysajoneuvot pääsevät kulkemaan työmaan ohi toista kaistaa pitkin.

Raatihuoneenkatu Porrassalmenkatu ja Mannerheimintien väliltä suljetaan kokonaan yleiseltä liikenteeltä. Liikennöinti kadun varrella oleviin kiinteistöihin sallitaan.

Jalkakäytäville rakennetaan Mannerheimintielle ja Raatihuoneenkadulle katettuja osioita, joita pitkin jalankulkijat voivat turvallisesti kulkea työmaan läheisyydessä.

Siivoukset pääosin tehty

Työmaalla on jo tehty valmistelevia töitä. Tontilla on kesän aikana poistettu maaperästä pilaantuneita maa-aineksia sekä jätejakeita. Viljasiilon länsirinteeseen on aikanaan haudattu muun muassa rakennusten purkujätettä.

Rakennuksissa on kesän aikana tehty myös tuhoeläinten torjunta, lepakkokartoitus sekä eloperäisen materiaalin poistaminen.

Valssimylly on rakennettu kahdessa osassa: keskiosa vuonna 1924 ja laajennus etelänpuoleiseen päätyyn vuonna 1941. Viljasiilorakennus on tehty vuonna 1963.

Rakennukset väistyvät uuden palvelutalon ja kerrostalon tieltä.

Purkutyö valmistuu helmikuussa 2019.

Purkutöiden tekemisestä tarjouksen on jättänyt neljä yritystä: Delete Finland Oy, Maamerkki Infra Oy, Purkupiha Oy ja Umacon Oy.