Mikkelin lukiolta aloite uudesta liikuntatilasta — Stadiumi liian kaukana

Runeberginaukio 1:n tontille ei aloitteen tekijöiden mielestä ei pidä tehdä asuinkerrostaloa.

Mari Koukkula

Runeberginaukion urheilutalo on huonokuntoinen, ja sen purkamista on suunniteltu.

Mikkelin lukion oppilaat ja opettajat toivovat, että lukiolaisille rakennetaan sisäliikuntatila lukion välittömään läheisyyteen, vanhan urheilutalon paikalle.

Lukion opettajakunta ja opiskelijakunnan hallitus ovat tehneet aloitteen liikuntatilojen rakentamisesta lukion lähelle. Aloite on osoitettu kaupunginhallitukselle, kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä kaupunkiympäristölautakunnalle.

Aloite liittyy purettavaksi suunnitellun Runeberginaukion urheilutalon tontin uusiokäyttöön. Runeberginaukion urheilutalo sijaitsee Mikkelin lukion rakennuksen vieressä ja palvelee lukiota päivittäisessä liikuntatuntikäytössä.

Aloitteessa esitetään, että paikalle kaavaillun asuinkerrostalon sijaan paikalle tarvitaan uusi liikuntahalli. Liikuntaryhmien lisäksi halli palvelisi lukion tapahtumia.

— Runeberginaukio 1:n tontille ei ole sopivaa rakentaa asuinkerrostaloja, jos se samalla tarkoittaa, että Mikkelin lukiolle ei voida järjestää lukion välittömässä läheisyydessä olevaa liikuntasalia, todetaan aloitteessa.

Liikuntatilojen ratkaisuksi esitetty Saimaa-stadiumi on lukiolaisten mielestä liian kaukana. Stadiumille on lukiolta 2,3 kilometriä, ja sitä pidetään liian pitkänä matkana välitunnilla siirryttäväksi.

Opettajakunta ja oppilaskunnan hallitus muistuttavat, että lukiolaiset harrastavat liikuntaa mielellään, jos olosuhteet ovat otolliset ja jos esimerkiksi liikuntakursseille osallistuminen ei aiheuta ylimääräistä vaivaa. Lähellä sijaitsevaa salia pidetään keskeisenä tekijänä liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä.

Aloitteessa myös todetaan, ettei lukiorakennuksessa ole minkäänlaisia liikunta- tai pukeutumistiloja. Siksi urheilutalon tilat ovat myös ulkoliikunnassa lukiolle tärkeä