Jäätilanne vaihtelee rajusti: Kyyvedellä ei päästä mittaamaan, Mäntyharjussa jo 20 senttiä — Autolla ei jäälle vielä mitään asiaa

Kyyveden jäähavaintopaikalla jää on vielä liian heikkoa mitattavaksi. Mäntyharjussa jäätä on sen sijaan jo 20 senttimetriä.

Etelä-Savon ely-keskus

Haukivuorella jäätä ei vielä päästy mittaamaan. Mäntyharjussa teräsjään päällä oli pettävä lumi- ja vesikerros.
Haukivuorella jäätä ei vielä päästy mittaamaan. Mäntyharjussa teräsjään päällä oli pettävä lumi- ja vesikerros.

Etelä-Savon ely-keskus mittasi jään paksuutta tiistaina 16. tammikuuta neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin 50–100 metrin etäisyydellä rannasta.

Haukivedellä Oravissa ja Haukivuoren Kyyvedellä jäät ovat olleet liian heikkoja mitattaviksi. Seuraavan kerran näillä paikoilla mittausta yritetään lauantaina 20. tammikuuta.

Jäänpaksuudet eivät kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen.

Muilla paikoilla jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat  9–20 senttimetrin välillä,  ely-keskus kertoo tiedotteessaan.

Kohvajään osuus kokonaisjäänpaksuudesta oli suuri useassa mittauspaikassa. Teräsjään paksuus vaihteli 4–9 senttimetrin välillä.

Esimerkiksi Mäntyharjun Korpijärvellä teräsjään päällä oleva kovahko lumi- ja vesikerros oli pettävää. Pertunmaan Peruvedellä teräs- ja kohvajään välissä oli paikoin tyhjä kerros.

Lumi estää jään muodostumisen

Mittauspaikoissa oli jään päällä lunta noin kolme senttimetriä eli suhteellisen vähän. Viime päivinä puhaltanut voimakas tuuli on voinut kerrostaa lunta tiettyihin paikkoihin, ja toisaalla saattaa olla lumettomia alueita. Paksu lumipeite toimii eristeen, eivätkä jäät vahvistu nopeasti pakkasilla.

Etelä-Savossa useimpien järvien vedenpinnat ovat tällä hetkellä korkealla ja virtaamat ovat suuria. Salmi- ja virtapaikat voivat olla sulana tavallista laajemmalta alueelta tai niiden jää on tavanomaista heikompaa.

Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen.

Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, joten ne eivät kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtapaikoissa.

Etenkään ajoneuvoilla ei tule vielä mennä järvien jäälle.

Uusimmat uutiset