Kaavasta tiukat äänestykset Mikkelin kaupunginhallituksessa — Ratinlampi ei ainakaan vielä vihertynyt, eikä Kaihu muuttunut ruskeaksi

Osayleiskaava etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Jaakko Avikainen

Osayleiskaava ohjaa kaupungin ydinalueen, kuten Kaihun alueen, maankäyttöä vuoteen 2040 saakka
Osayleiskaava ohjaa kaupungin ydinalueen, kuten Kaihun alueen, maankäyttöä vuoteen 2040 saakka

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan kiistakysymyksistä käytiin maanantaina kaupunginhallituksessa tiukat äänestykset.

Aiemmat linjaukset pysyivät kuitenkin voimassa ainakin seuraavaan kaupunginvaltuustoon asti. Vuosia valmistellusta kantakaupungin osayleiskaavasta päättää lopullisesti valtuusto.

Ratinlammen alue määritellään selvitysalueeksi, eli kaupunki jatkaa selvityksiä alueen rakennettavuudesta ja rakentamisen kustannuksista.

Minna Pöntinen (vihr.) esitti, että Ratinlammelle osoitetaan kaavamerkinnäksi kaupunkivihreä. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä luvuin 5–6. Pöntisen esityksen puolella olivat Jarno Strengell (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Jukka Pöyry (kd.) ja Jatta Juhola (sd.).

Pohjaesitystä selvitysalueesta kannattivat Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Pekka Pöyry (kesk.), Juha Vuori (kok.), Petri Pekonen (kesk.) ja Jaakko Väänänen (kesk.).

Ratinlampi on kosteikkoalue likimain keskellä kaupunkia, ja osa päättäjistä näkee alueessa myös kaupallisen hyödyntämisen mahdollisuuksia.

Toisessa kiistakysymyksessä Kaihun alueen rakentamisesta alkuperäinen esitys kaupunkivihreä-kaavamerkinnästä voitti äänin 6–5.

Salo-Oksa esitti Kaihun tontille kehittyvän taajaman merkintää, niin sanottua ruskeaa kaavamerkintää, joka sallii asuinrakentamisen. Esitystä tukivat Koivikko, Vuori, Pekonen ja Pekka Pöyry.

Kaihun rantaa mittavalta lisärakentamiselta rajoittavaa kaupunkivihreä-merkintää kannattivat Kuitunen, Pöntinen, Jukka Pöyry, Juhola, Strengell ja Väänänen.

Rantarakentamisen mitoituksesta eri selvitys

Kaavan käsittelyssä myös rantarakentamisen mitoitus puhutti kaupunginhallitusta. Keskustalla on halua lisätä rantarakentamista.

Kaupunki aikoo tutkia nykyiset ranta-alueiden mitoitukset sekä erillisessä prosessissa selvittää mahdollisuudet mitoituksen tehostamiseen. Petri Pekonen esitti kaavaan kirjausta, että kaupunki tutkisi ensi kevään aikana nykyiset mitoitukset. Esitys raukesi kannatuksen puutteeseen.

Jaakko Väänänen esitti, että yleiskaavan ranta-alueet merkitään Satamalahtea ja Kaihua lukuun ottamatta kyläalueiksi, jotta vakituinen asuminen rannoilla helpottuisi ja väen väheneminen pysähtyisi. Väänäsenkään esitystä ei kannatettu