Yli tuhat kanaa ja sorsaa kulki vapaana pihapiirissä — Käräjäoikeus tuomitsi joroislaisen miehen sakkoihin ja eläintenpitokieltoon

Tuomittu kiisti kaikki syytteet. Mies ei halunnut menetellä eläinsuojelulakien mukaan, koska ei kokenut sille olevan tarvetta.

Tuija Pauhu

Miehellä oli yhteensä 850 sorsaa. Kuvan sorsa ei liity tapaukseen.

Joroislainen mies on tuomittu sakkoihin ja lähes neljän vuoden eläintenpitokieltoon Etelä-Savon käräjäoikeudessa eläinsuojelurikoksesta. Rikokset tapahtuivat marraskuun 2013 ja syyskuun 2016 välillä.

Syyttäjän mukaan mies oli tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättänyt eläimiä vaille tarpeellista hoitoa ja ravintoa sekä kohdellut hoidossaan olleita lampaita, kanoja, sorsia ja hanhia julmasti ja tarpeetonta kipua aiheuttaen.

Miehen mukaan eläinten pitäminen vapaana lisäsi niiden hyvinvointia.

Miehellä oli tilallaan melko suuri määrä eläimiä: lampaita oli noin 70, hanhia noin 27, kanoja noin 300 ja sorsia noin 850 kappaletta. Sorsien kasvatus oli miehen pääelinkeino.

Mies kiisti kaikki syytteet

Todistajana kuullun valvontaeläinlääkärin mukaan eläimet olivat heitteillä ja eläimiä oli liikaa säilytystiloihin nähden. Puutteita oli myös eläinten puhtaassa juomavedessä, ravinnossa ja pitopaikkojen puhtaanapidossa. Eläinlääkärin oli myös vaikea havaita eläinten sairauksia, koska eläimet saivat liikkua vapaasti pihapiirissä.

Mies kiisti kaikki syytteet. Hänen mukaansa eläinsuojelulaissa annetut hoito-ohjeet eivät ole sitä, mitä käytännössä tiloilla voidaan tehdä. Tuomion mukaan mies ei halunnut menetellä lakien ja vaatimusten mukaan, koska ei kokenut sille olevan tarvetta. Miehen mukaan eläinten pitäminen vapaana päinvastoin lisäsi niiden hyvinvointia.

Hän myös mainitsi, että eläinlääkäreiden tarkastuskertomuksissa on maininta, että sorsat ja kanat ovat olleet hyväkuntoisia.

Päiväsakkoja ja eläintenpitokieltoa

Syyttäjä vaatii miehelle elinikäistä, kaikkia eläinlajeja koskevaa eläintenpitokieltoa.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että määräaikainen eläintenpitokielto on oikeudenmukainen seuraamus, kun otetaan huomioon rikoksen keston aika, kohteena olleiden eläinten lukumäärä sekä tuomitun piittaamattomuus viranomaisten antamista määräyksistä.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen 45 päiväsakkoon sekä määräsi hänet lähes neljän vuoden eläintenpitokieltoon. Vuoden 2022 helmikuuhun ulottuva kielto koskee kaikkia eläimiä.

Tuomio on lainvoimainen.