Mikkelin uuden puhdistamon loppuhinta nousi taas – Nyt puhutaan 75 miljoonan euron investoinnista

Mikkelin luottamusjohto kuittasi jätevedenpuhdistamosta laaditun sisäisen tarkastuksen ilman uusia kommentteja. Rahaa on mennyt, mutta mitään väärinkäytöksiä ei ole havaittu.

Jaakko Avikainen

Mikkelin uusi kallion sisään rakennettava jätevedenpuhdistamo on juuri näinä aikoina valmistumassa Metsä-Sairilassa.
Mikkelin uusi kallion sisään rakennettava jätevedenpuhdistamo on juuri näinä aikoina valmistumassa Metsä-Sairilassa.

Mikkelin kaupunginhallitus ei maanantaina kokouksessaan tehnyt lähempiä jatkolinjauksia Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuhdistamon sisäisen tarkastuksen raporttiin.

Hallitus merkitsi tarkastusraportin tiedoksi ja vei sen valtuustokäsittelyyn.

Maanantaina hallitus sai viimeisimmät yhteenvedot uuden puhdistamon valmistumisesta.

Putsarin loppuhinta on jälleen nousussa. Teknisen johdon mukaan kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 75 miljoonaa euroa.

Kustannusten nousu johtuu kaupungin mukaan "pääosin epätarkoista kustannusarvioista ja pääurakan kustannusten merkittävästä hinnannoususta".

Viime syyskuussa puhuttiin uutena kustannusarviona 69 miljoonaa euroa. Joulukuussa kustannuksiksi laskettiin 70 miljoonaa euroa.

Uusi 75 miljoonan euron loppusumma tuli esille, kun tekninen johto kertasi hankkeen vaiheet maanantaina hallituksen kokouksessa.

Hallitus päätti samassa yhteydessä myös puhdistamon operoinnista.

Ensinnäkin hallitus päätti, että puhdistamon ulkopuolisen operoijan valinnassa tehdään jo jätettyjen tarjousten uusi arviointi.

Nousu johtuu kaupungin mukaan "pääosin epätarkoista kustannusarvioista ja pääurakan kustannusten merkittävästä hinnannoususta".

Syy on se, että operoijan valinnan valmisteluvaiheessa tuli ilmi esteellisyys.

Kaupunki selvitti esteellisyyden vaikutuksia ja tuli siihen tulokseen, että käsittelyssä riittää peruuttaminen arviointivaiheeseen.

Samalla hallitus linjasi, että vesiosaamiskeskuksen toteuttamiseen ja operointiin sekä puhdistamon kunnossapitopalveluihin hankitaan ulkopuolinen toimija kumppanuusperiaatteen mukaisesti. Tämä edellyttää vielä valtuustokäsittelyn.

Kaupunki päätti puhdistamohankkeen tarkastuksesta viime syksynä, kun kävi ilmi, että uuden Metsä-Sairilan puhdistamon kustannukset nousevat olennaisesti ennakoidusta.

Tarkoitus oli käydä läpi hankkeen talous riskeineen ja projektijohdon osaaminen.

Tarkastus laajeni viime vuoden lopulla, kun vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki myönsi, että hän on intressijäävi käsittelemään uuden puhdistamon ulkopuolisen operoijan valintaa. Syy oli se, että Turkin tytär on työskennellyt tarjouksen jättäneessä yhtiössä.

Tarkastus kirjasi useita puutteita ja myös moitteita hankkeen läpiviennissä.

Tarkastuksessa ei kuitenkaan ole löydetty mitään sellaista, joka voisi viitata taloudellisiin epäselvyyksiin.

Moitelista on kuitenkin sen verran tuntuva, että kaupungin johto on jo tehnyt parannuksia isojen hankkeiden projektihallintaan.