Xamkin opiskelijajärjestöt muistuttavat, ettei verkko saa syrjäyttää lähiopetusta: "Koulumme hienot resurssit eivät saa mennä hukkaan"

Ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestöt julkaisivat kannanoton perinteiden lähiopetuksen puolesta. Oppilaitos rauhoittelee opiskelijoita ja sanoo, että kumpikin opiskelumuoto täydentää toisiaan.

Jaakko Avikainen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtaja Eeva Visselsanoo, että kannanotolla haluttiin herättää keskustelua opiskelijoille tärkeästä aiheesta.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtaja Eeva Visselsanoo, että kannanotolla haluttiin herättää keskustelua opiskelijoille tärkeästä aiheesta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin opiskelijajärjestöt muistuttavat ammattikorkeakoulua lähiopetuksen tärkeydestä.

Opiskelijajärjestöjen kannanotossa nostetaan esille Xamkin strategiaan kirjattu maininta verkossa tarjottavien opintojen lisäämisestä. Järjestöt muistuttavat, ettei verkko-opintoja tule lisätä vähentämällä henkilökohtaista, luokassa tapahtuvaa lähiopetusta.

Ammattikorkeakoulu ei aseta vastakkain perinteistä lähiopetusta ja verkko-opetusta.

— Moni ammattikorkeakoulu on reagoinut määrärahaleikkauksiin tinkimällä lähiopetuksesta. Xamkissa asiat ovat lähiopetuksen suhteen hyvin, mutta haluamme ottaa asiaan kantaa ennakoivasti, kommentoi ulostuloa Xamkin opiskelijakunnan edunvalvonnan asiantuntija Anna-Maija Jukkara.

Verkko ei syö lähiopetusta

Xamkin vararehtori Mirja Toikka rauhoittelee. Toikan mukaan ammattikorkeakoulu ei aseta vastakkain perinteistä lähiopetusta ja verkko-opetusta. Verkko täydentää lähiopetusta.

— Verkko-opetuksen tavoite on monimuotoisten, nykyaikaisten opetus- ja oppimismenetelmien tarjoaminen opiskelijoille. Tällaiset ovat välttämättömiä esimerkiksi työn ja opiskelun yhdistäville, Toikka sanoo.

Verkko-opinnoilla pyritään Xamkissa myös lisäämään opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia muiden korkeakoulujen opintotarjonnasta. Verkossa voi lisäksi opiskella myös kesäisin.

— Verkko voi olla Xamkille myös kanava päästä tarjoamaan laajoja koulutuskokonaisuuksia, joissa opiskelijamäärät ovat suuria ja kansainvälisiä ja opintosuoritusten arviointi automatisoitua. Se voi olla myös bisnesmahdollisuus, arvioi Toikka.

"Yhdessä oleminen kuuluu opiskeluun"

 
Jukkaran mielestä verkko-opetus ei sovellu kaikille.

— Pedagogiikan perusasioihin kuuluu, että opiskelijat kokoontuvat ajoittain yhteen ja toimivat yhdessä. Opiskeluun sisältyy myös paljon hiljaista tietoa. Ei sellainen kulje kovin hyvin Messengerin avulla, väittää Jukkara.

Jukkaran mielestä lähiopetus voi hyödyttää myös niitä, joille verkko on luonteva tapa toimia.

— Jatkossa opiskelemaan tulee yhä enemmän diginatiiveja, joiden sosiaaliset taidot voivat olla puutteelliset. Lähiopetus voi parantaa heidän vuorovaikutustaitojaan, Jukkara sanoo.

Toikka myöntää haasteet, joista merkittävin liittyy opiskelijoiden erilaisiin lähtötasoihin. Hyötyjä löytyy kuitenkin enemmän.

— Kuva- ja äänitallenteet saavat uusia merkityksiä oppimisvälineinä, kun opiskelija voi toistaa niitä ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelija voi myös edetä omaan tahtiinsa, itselleen sopivana aikana, luettelee Toikka.

Toikan mukaan hyvin toteutettu verkko-opetus motivoi opiskelemaan.

— Tästä Xamkissa on näyttöä. Olemme saaneet hyvää palautetta opiskelijoilta. Xamk myös kehittää jatkuvasti verkko-opetuksen laatua. Tänäkin vuonna noin 60 opettajaa saa koulutusta digitaitoihinsa. Xamkissa on myös digimentorit kaikilla koulutusaloilla, sanoo Toikka.

Vararehtori korostaa, ettei verkko-opetus ole keino hakea säästöjä.


— Verkko-opetus vaatii korkeakoululta yhtä paljon resursseja kuin perinteinen lähiopetus. Opiskelijoiden ohjaus verkossa, harjoitustöiden tarkistaminen sekä henkilökohtaisen palautteen antaminen vie aikaa, Toikka muistuttaa.

"Kannanotto ei ole epäluottamuslause"

Lähiopetuksen tulevaisuuden nostaminen esille kannanotolla ei ole epäluottamuslause Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua kohtaan. Se on hyvissä ajoin tehty huolenilmaus, jonka toivotaan vievän ammattikorkeakoulun hallintoon selkeän viestin.

— Xamk on lähiopetuksen suhteen yksi parhaista ammattikorkeakouluista. Me opiskelijat emme halua, että tilanne muuttuu, tiivistää Xamkin opiskelijakunnan puheenjohtaja Eeva Vissel.

— Halusimme tuoda esille meitä painavan asian ja saada aikaan keskustelua asiasta. Kannanottomme oli muotoiltu juuri sitä silmälläpitäen. Eripuraa emme halua haastaa, Vissel painottaa.

Xamkissa ei ole konkreettisia suunnitelmia lähiopetuksen korvaamisesta verkko-opetuksella. Ammattiopetuskentällä on kuitenkin ollut viime vuosina nähtävissä vastaavia merkkejä. Se on nostattanut huolta myös ammattikorkeakouluissa. Monenlaisia huhuja liikkuu.

— Me opiskelemme ammattia varten. Esimerkiksi sairaanhoitajaksi ei voi opiskella verkossa tai etäopiskeluna. Verkko-opinnot sopivat joillekin aloille, mutta lähiopiskelun rinnalla, sitä täydentäen, Vissel sanoo.

— Itse opiskelen yhteisöpedagogiksi. Nautin keskusteluista, kanssakäymisestä ja vuorovaikutuksesta toisten ihmisten kesken. Verkko-opiskelu ei anna sellaiseen yhtä hyviä mahdollisuuksia, Vissel jatkaa.

Visselin mielestä Xamkilla on erinomaiset resurssit tasokkaan lähiopetuksen antamiseen.


— Täällä voivat talotekniikan opiskelijat harjoitella omassa talossa. Savonlinnassa on kuitulaboratorio. Tällaiset asiat pitää pystyä hyödyntämään täysimittaisesti tulevaisuudessakin, Vissel korostaa.