Mikkeli setvii taas vanhoja korruptiosyytteitä – Kaupunki ei saanut ketään ulkopuolista tutkimaan korruptiota, Kuntaliittokin kieltäytyi

Mikkelin kaupunki katsoo, että Satu Taavitsaisen korruptionäkemyksissä ja oikaisuvaatimuksessa ei ole perusteita. Koko jupakka on poikinut myös tutkintapyynnön, jonka poliisi kuitenkin jätti tutkimatta.

Taru Hokkanen

Mikkelin kaupunginhallitus ei maanantain kokouksessaan ollut korruptiopohdiskelussa läheskään samoilla linjoilla valtuuston varapuheenjohtajan Satu Taavitsaisen kanssa.
Mikkelin kaupunginhallitus ei maanantain kokouksessaan ollut korruptiopohdiskelussa läheskään samoilla linjoilla valtuuston varapuheenjohtajan Satu Taavitsaisen kanssa.

Mikkelin kaupunki ja valtuuston varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen (sd.) ovat ajautumassa entistä kauemmas toisistaan kaupungin korruptiokeskustelussa.

Kaupungin mukaan sen toiminnassa ei ole rakenteellista korruptiota, eikä tästä kannasta kaupunki peräänny päätöksenteon oikaisuvaatimuksessakaan.

Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina Taavitsaisen esittämiä korruptionäkemyksiä.

Tällä kertaa käsittelyn syynä oli oikaisuvaatimus, jonka Taavitsainen jätti hallituksen tammikuisen kokouksen päätöksistä.

Hallitus katsoi tuolloin, että korruptiota ei ole, ja samalla se totesi, että perättömiä puheita ei tule levitellä.

Taavitsainen jätti hallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Maanantaina kaupunginhallitus päätti, että oikaisuvaatimusta ei tutkita ollenkaan sen asiakysymysten osalta.

Muilta osin oikaisuvaatimus hylättiin. Hylkäys koski lähinnä hallituksen tammikuun kokouksen menettelyä.

Asiantuntijat kieltäytyivät toimeksiannosta

Koko asian käsittelyä hämmentää lisäksi se, että kaupunki ei löytänyt ulkopuolista tahoa, joka olisi tutkinut, onko kaupungin toimissa rakenteellista korruptiota.

Kaupunginhallitus käsitteli Taavitsaisen oikaisuvaatimusta maaliskuussa ja päätti, että ennen lausuntoja asiasta hankitaan ulkopuolinen näkemys.

Selvitysmiestä haki kaupunginjohtaja Timo Halonen, lähinnä Kuntaliitolta. Kuntaliitto ei kuitenkaan lähtenyt selvityksen tekemiseen vedoten resurssien puutteeseen.

Kuntaliitto ei lähtenyt selvityksen tekemiseen vedoten resurssien puutteeseen.

Sen jälkeen kaupunki kysyi toimeksiantoa kolmelta kunta-alan asiantuntijalta, mutta kukaan heistä ei ollut valmis ottamaan työtä vastaan.

Näin ollen kaupunki joutuu miettimään itse korruptioväitteitä aiempien tietojen pohjalta.

Kaupunginhallitus katsoi maanantaina, että tammikuun kokouksen päätös ei ole muutoksenhakukelpoinen.

Siten oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta. Toinen haara koskee muotovirhettä.

Oikaisuvaatimus esittää, että hallituksen päätökset oli tehty hallintosäännön vastaisesti, eli niissä on muotovirhe. Asia koski päätöksen kirjaamista sekä Taavitsaisen asianosaisuutta, siis esteellisyyttä, joka muodollisesti kirjattiin vasta käsittelyn jälkeen.

Taavitsainen oli poistunut hallituksen huoneesta esteellisyysperustein vasta, kun asiasta oli hänelle huomautettu. Perustelut unohtuivat pöytäkirjasta, jota täydennettiin myöhemmin. Kaupunki katsoo, että muotovirhettä ei ole tapahtunut.

Hallitus ei ollut käsittelyssä täysin yksimielinen. Jäsen Soile Kuitunen (sd.) esitti, että Taavitsaisen oikaisuvaatimus hyväksytään.

Perusteluna oli oikeus poliittisen ja muun mielipiteen ilmaisuvapaus. Muu hallitus ei kannattanut esitystä, joten se raukesi.

Painostusväite ei edennyt

Korruptiojupakkaan liittyy vielä poliisille jätetty tutkintapyyntö.

Rakennuslupa- ja valituskäsittelyn aikana on annettu ymmärtää, että päätöksenteossa mukana ollutta luottamushenkilöä olisi painostettu tekemään tietyn suuntainen päätös.

Tästä painostuksesta on jätetty poliisille tutkintapyyntö.

Kaupunginhallituksen esityslistan valmistelutekstin mukaan poliisi on katsonut, että kyseisessä asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Poliisi on päättänyt tutkinnan.