Pieksämäen kaupunki jatkaa koronaviruksesta kärsineiden yritysten tukemista – Kahvilat, ravintolat ja elokuvateatterit vapautetaan vuokranmaksusta kokonaan määräajaksi

Kaupunginhallituksen hyväksymät vuokrahelpotukset tekevät ison loven Pieksämäen tuloihin.

Vesa Vuorela

Pieksämäen kaupungin myöntämät vuokrahuojennukset koronasta kärsineille yrityksille tekevät iso loven kaupungin tuloihin.
Pieksämäen kaupungin myöntämät vuokrahuojennukset koronasta kärsineille yrityksille tekevät iso loven kaupungin tuloihin.

Pieksämäen kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan jatkaa sellaisten yritysten tukemista, joiden liiketoiminta on kärsinyt koronaviruksesta.

Valtion toimesta koronaviruksen vuoksi toimintakieltoon asetetut vuokralaiset, kuten ravintolat, kahvilat ja esimerkiksi elokuvateatterit vapautetaan myös tänä vuonna kokonaan vuokranmaksusta kolmen kuukauden ajaksi.

Muille myönnetään 25–100 prosentin alennus vuokrasta. Alennuksen suuruus perustuu erilliseen myynnin tai liikevaihdon alenemaan. Alennukset eivät koske harraste- tai varastotiloja.

Huojennusta pitää hakea

Vuokrahuojennukset eivät koske kaupungin sisäisiä vuokralaisia, tytäryhtiöitä ja muita kuntaomisteisia yhtiöitä ja yhteisöjä.

Vuokranmaksuvapautusta tai alennusta pitää hakea.

Kaupunginhallitus päätti myöntää elinkeinojohtajalle valtuudet myöntää hakemuksesta vuokrien tai käyttökulujen maksuun korotonta maksuaikaa enintään tämän vuoden loppuun saakka.

Vuokrahuojennukset tekevät ison loven Pieksämäen viime- ja tämän vuoden talouteen.

Kaupunginhallituksen vastuualueella elinkeinotoimen tulosyksikössä olevissa kiinteistöissä on 109 vuokralaista, jotka maksavat vuokria 156 000 euroa kuukaudessa.

Vuokratuloja 212 000 euroa kuukaudessa

Lisäksi teknisen vastuualueella tilapalveluissa on kaupungin kiinteistöissä vuokralaisia, ja vuokrakertymää 56 000 euroa kuukaudessa.

Tilapalveluissa vuokrakertymä koostuu pääosin kuntaomisteisten toimijoiden maksamista vuokrista, mutta tiloissa on myös yritysvuokralaisia, ja heidän osuutensa vuokrista on viitisen tuhatta euroa kuukaudessa.

Yhteensä kaupungin kohteissa vuokrasaatavat ovat olleet 212 000 euroa kuukaudessa.