Talouden sopeutuskeinot jakavat Mikkelin päättäjiä – Luottamusjohto pohtii, olisiko mittava investointiohjelma punnittava uudelleen

Mikkelin valtuusto tarkasteli synkkiä talouslukuja ja myönsi kurjuuden, mutta näkemykset jatkotoimista vaihtelevat. Tarkastuslautakunta kummastelee, että mitä tase- ja omaisuusjärjestelyjä oikein on suunniteltu. Jätevesipuhdistamosta riitti tällä erää tilannekatsaus.

Jaakko Avikainen

Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon hanke puhutti kaupungin päättäjiä maanantaina. Laitos aloittaa koekäytön syksyllä Metsä-Sairilassa. Rakentamista on johtanut vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.
Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon hanke puhutti kaupungin päättäjiä maanantaina. Laitos aloittaa koekäytön syksyllä Metsä-Sairilassa. Rakentamista on johtanut vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.

Mikkelin taloudellinen tilanne jakaa kaupungin poliittisten päättäjiä.

Toisaalta päättäjät myöntävät, että talous on kuralla, mutta toisaalta myös vaaditaan, että leikkauksia ei tehdä ja että palvelujen tasoa ei saa heikentää.

Kaupungin luottamusjohto puhui taloudesta maanantaina, kun valtuusto käsitteli viime vuoden tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

Valtuusto hyväksyi talouspykälät ja myönsi vastuuvapaudet, mutta totesi, että kaupungin talous kyntää syvällä.

Käsittelyn pohjana oli tarkastuslautakunnan arvio, joka arvostelee kaupungin talousasetelmia varsin kovin samoin.

Lautakunta katsoo, että kaupunki tuskin pystyy hoitamaan alijäämänsä säädetyssä ajassa.

Lautakunta myös laskee, että jos säästöt eivät toteudu ja vastaavasti investoinnit tehdään, kaupungin on luovuttava merkittävässä määrin taseomaisuudestaan ja samalla nostettava kuntaveroprosentti 30 prosentin tienoille.

Lautakunta kysyy, mitä nämä omaisuusjärjestelyt mahtavat olla. Lautakunta ihmettelee, mitä omaisuutta on määrä myydä tai mitä omaisuutta järjestellään.

"Taloustilanne on kriittinen"

Tarkastuslautakunta katsoo, että tilanne on kriittinen. Sen mukaan tulevat 50 miljoonan euron päiväkoti- ja kouluinvestoinnit tulee arvioida uudelleen.

Ryhmäpuheissa ja yleiskeskustelussa ei ratkaisuja taloustilanteeseen juuri tullut.

Heikosti sujunut talousvuosi 2019 nostaa Mikkelin kaupungin taseessa olevan alijäämän yli 42 miljoonaan euroon.

Viime vuoden tilinpäätös osoittaa hieman yli 18 miljoonan euron alijäämää.

Keskustan ryhmäpuheenjohtaja Pekka Pöyry väläytteli sitä, että investoinnit tulisi arvioida uudelleen.

Muut ryhmät eivät lähemmin ottaneet kantaa asiaan. SDP:n ryhmäpuheenjohtaja Satu Taavitsainen katsoi, että kaupungin tulee jatkossa elvyttää, eikä niinkään sopeuttaa toimintaansa.

Taavitsaisen mukaan turhuudet tulee jättää vähemmälle ja sen sijaan hoitaa perusasiat. Vihreiden Nina Jussi-Pekka vaati, että kaupunkilaisten palveluja ei nykyisessä taloustilanteessa tule heikentää.

Kokoomuksen Armi Salo-Oksa muistutti, että veroja kaupunki ei enää voi nostaa, sillä takana on historiallisen kova veronkorotus. Salo-Oksa peräsi elinkeinopolitiikkaa.

Keskustan Petri Pekonen kummasteli puheita, joiden mukaan taloudessa ajettava enemmän elvyttävää kuin sopeuttavaa politiikkaa. Pekosen mukaan hänen uskonsa ei riitä siihen, että sopeutusta ei tarvita.

Jos jotain olisi todella pitänyt tehdä toisin niin pelätä velkaantumista. — Timo Halonen

Perussuomalaisten Raimo Heinänen spekuloi, voiko nykyisenlaisesta taloudenpidosta ylipäätään antaa tili- ja vastuuvapautta. Heinäsen mukaan kaupunki tarvitsee ennen muuta työpaikkoja lisäävää elinvoimapolitiikkaa.

Putsarihanke jatkaa omalla painollaan

Talouskeskustelun lämmittelyksi valtuusto puhui pitkään kaupungin suurimmasta investoinnista, uudesta jätevesipuhdistamosta.

Noin 60 miljoonaa euroa maksava laitos aloittaa koekäytön ensi syksynä. Päättäjiä kiinnosti lähinnä se, pitääkö nykyinen kustannusarvio ja onko laitos aikataulussaan.

Uusi kysymys on, että laitoksen operointiin haetaan kumppanuusyhtiötä. Päättäjät halusivat takeita siitä, että yksityisestä toimijasta huolimatta vesialan osaamisen tulee säilyä kaupungissa.

Pitkä putsarikeskustelu päättyi siihen, että tilanne merkittiin tiedoksi. Muita evästyksiä valtuusto ei hankkeelle esittänyt.

Essote

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menot painavat raskaasti Mikkelin taloutta. Kaiken lisäksi koronapandemia seurausvaikutuksineen vie verotuksen korotuksilla saatavat lisätulot.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen menot painavat raskaasti Mikkelin taloutta. Kaiken lisäksi koronapandemia seurausvaikutuksineen vie verotuksen korotuksilla saatavat lisätulot.

Heikosti sujunut talousvuosi 2019 nostaa Mikkelin kaupungin taseessa olevan alijäämän yli 42 miljoonaan euroon.

Viime vuoden tilinpäätös osoittaa hieman yli 18 miljoonan euron alijäämää. Tulos heikkeni edellisvuodesta lähes viisi miljoonaa euroa.

Mittavaan alijäämäkertymään on lähinnä kaksi syytä, sote-menot ja Otavian valtionosuusselkkaus.

Sote-menojen laskutusosuus kasvoi 13,4 miljoonaa euroa. Määrä on enemmän kuin kaupunki oletti, sillä sote-yhtymä Essotelta tullut kuntalaskutus ja alijäämäkirjaus ylittivät kaupungin viime vuoden alkuperäisen talousarvion peräti 20,7 miljoonalla eurolla.

Minkä korotus toi, sen korona vie

Kaiken lisäksi kaupungin verotulot kasvoivat vähemmän kuin kaupunki oletti. Verotulot tosin nousivat, mutta tuloa heikensivät verokorttiuudistus ja tulorekisteriongelmat.

Mikkeli nosti verotusta kuluvalle vuodelle, mikä toi lisää tuloja noin 15 miljoonaa euroa. Summa on sama, jonka koronapandemia seurauksineen ja verotulomenetyksineen nyt rokottaa kaupungilta.

Talousjohdon mukaan veronkorotus oli siten sattumoisin oikean tasoinen. Ilman sitä kuluvan vuoden tilinpäätös olisi aikaan ennakoituakin pahempi.

Kaupungin lainamäärä kasvoi edellisvuoden tilinpäätöksestä yli 35 miljoonaa euroa. Velkaa oli 252 miljoonaa euroa vuoden 2019 lopussa.

Kaupunginjohtaja Timo Halonen totesi maanantaina, että muutkin kunnat ja maakuntakeskukset ovat Mikkelin kaltaisessa tilanteessa.

Halonen sanoi kuitenkin, että jos jotain olisi todella pitänyt tehdä toisin niin pelätä velkaantumista.

Halonen muistutti, että tästä syystä kaupungilla ei ole tällä hetkellä puskureita, joilla "voisi kestää hiukan aikaa".