Essote lomauttaa reilut 400 työntekijää — Pysyvästi vähenee 110 henkilötyövuotta, noin 10 irtisanotaan

Lomautusten kesto on kaksi viikkoa. Ensimmäiset lomautukset alkavat joulukuun alkupuolella, ja viimeiset päättyvät toukokuun loppupuolella.

Taru Hokkanen

Essoten lomautukset johtanevat pidempiin jonotusaikoihin, ennakoi muutosjohtaja Sami Sipilä.
Essoten lomautukset johtanevat pidempiin jonotusaikoihin, ennakoi muutosjohtaja Sami Sipilä.

Sote-kuntayhtymä Essoten yt-neuvottelut johtavat noin 400 työntekijän lomautukseen. Lomautusten kesto on kaksi viikkoa. Ensimmäiset lomautukset alkavat joulukuun alkupuolella, ja viimeiset päättyvät toukokuun loppupuolella, kertoo Essoten muutosjohtaja Sami Sipilä.

Lomautettavien työntekijöiden määrä on pienempi kuin työnantajan neuvotteluesityksessä, jossa lomautettavien määräksi ennakoitiin noin 600. Essoten henkilöstön kokonaismäärä on noin 4 000.

Sipilän mukaan Essote ei kerro tarkemmin, miten lomautukset työntekijäryhmiin kohdistuvat. Jo neuvotteluissa kuitenkin päätettiin, että suorassa asiakas- ja potilastyössä olevia lähihoitajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä ei irtisanota eikä lomauteta.

— Taustalla on yksityiskohtainen kokonaisarvio siitä, millä keinoilla haitat minimoidaan, Sipilä kertoo.

Yhtä kaikki lomautukset tulevat Sipilän mukaan näkymään potilaiden hoitoon pääsyssä.

— Jonotusajat tulevat pidentymään, hän ennakoi.
Kun väkeä on vähemmän töissä, yksittäisen työntekijän hallittavaksi tulee normaalia suurempi asiakasmäärä. Jo yt-neuvottelujen aikainen rekrytointikielto aiheutti sen, että esimiehet joutuivat hoitamaan omien tehtäviensä lisäksi myös muita tehtäviä.

Hallinto- ja tukipalveluista pois 60 henkilötyövuotta

Yt-neuvottelut johtavat Essotessa lomautusten lisäksi myös pysyvään 110 henkilötyövuoden vähennykseen ensi vuoden loppuun mennessä.

Suurimmaksi osaksi tämä tapahtuu eläköitymisten, työntekijöiden omien irtisanoutumisten ja tehtävien täyttämättä jättämisen kautta. Noin 25 tehtävää kuitenkin lakkaa kokonaan, mikä johtaa noin kymmeneen irtisanomiseen. Eniten supistuvat hallinto- ja tukipalvelut, joista vähenee 60 henkilötyövuotta. Myös tämä muutos voi osaltaan näkyä asiakkaille.

Sipilä korostaa, että hallinto- ja tukipalveluihin kuuluu paljon muutakin kuin hallintoa.

— Esimerkiksi ruokahuolto, puhtaanapito, tekniset palvelut, välinehuolto, hän luettelee.

Neuvottelujen tuloksena toteutuu kaikkiaan 9 miljoonan euron säästö. Lomautusten ja pysyvien henkilöstövähennysten lisäksi rahaa on määrä säästää säätämällä ostopalveluiden ja oman toiminnan suhdetta, Sipilä kertoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhus- ja vammaispalveluissa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa vähennetään ostopalveluja ja tuotetaan palveluita enemmän Essoten omana toimintana. Esimerkiksi silmätautien ostopalvelujen osalta on jo tehty suunnitelmia, Sipilä kertoo.