Seitsemän kuoli Etelä-Savon tieliikenteessä vuonna 2020

Liikennekuolemat vähenivät Itä-Suomessa. Onnettomuuksien taustalla vaikuttavat usein alkoholi ja kovat ajonopeudet.

Taru Hokkanen

Tieliikennekuolemien määrä väheni Itä-Suomessa viime vuonna. Arkistokuva.
Tieliikennekuolemien määrä väheni Itä-Suomessa viime vuonna. Arkistokuva.

Etelä-Savon tieliikenteessä kuoli seitsemän ihmistä vuonna 2020, selviää liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tiedoista.

Koko Itä-Suomen tieliikenteessä kuoli yhteensä 22 henkilöä vuonna 2020. Pohjois-Savossa liikennekuolemia tapahtui yhdeksän ja Pohjois-Karjalassa kuusi. Liikennekuolemia on alustavien tietojen mukaan 11 vähemmän kuin vuonna 2019, ely-keskus kertoo tiedotteessa.

Itä-Suomen tieliikenteessä loukkaantuneita oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuun 2020 loppuun mennessä 382. Alustavien tietojen perusteella loukkaantuneita on 77 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Etelä-Savossa loukkaantuneiden määrä väheni 46:lla ja Pohjois-Karjalassa 42:lla vuoden takaiseen verrattuna. Pohjois-Savossa loukkaantuneiden määrä kasvoi 11:llä.

Itä-Suomen liikennekuolemissa erottuu selvästi kaksi taustatekijää: alkoholi ja kovat ajonopeudet. Alkoholin osuus onnettomuuksissa on ollut koko viisivuotisen tarkastelujakson ajan korkeampi kuin valtakunnallisesti. Vuonna 2020 alkoholi oli yhtenä selittävänä tekijänä yli kolmasosassa onnettomuuksista, kun koko maassa se oli noin viidesosassa.

Kova ajonopeus oli yksi selittävistä tekijöistä lähes 40 prosentissa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista vuosina 2020 ja 2019.

Alkoholin käyttö ja kovat ajonopeudet näkyvät myös liikenteen valvonnan tilastoissa. Törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä vaihteli 250–270 välillä vuosina 2016–2019. Vuonna 2020 luku oli jouluun mennessä jo 379. Eniten niiden määrä kasvoi 18–30-vuotiaiden keskuudessa.