Mikkelin asumisoikeus rakentaa uuden kerrostalon Olkkolankadulle

Aran päätös vahvisti rakennushankkeen rahoituksen. Mikkelin kaupunki ja sen asumisoikeusyhtiö neuvottelivat pitkään tonttikaupasta. Sosiaalisen asuntotuotannon status laski tontinhintaa.

Vesa Vuorela

Asumisoikeusyhtiön asuinkerrostalo tulee Mannerheimintien ja Olkkolankadun kulmaukseen. Paikalla oli aikoinaan teollisuus- ja varastorakennus, joka on purettu.
Asumisoikeusyhtiön asuinkerrostalo tulee Mannerheimintien ja Olkkolankadun kulmaukseen. Paikalla oli aikoinaan teollisuus- ja varastorakennus, joka on purettu.


Mikkelin asumisoikeus Oy rakentaa kerrostalon Mikkelin keskustan tuntumaan.
Kaupungin kokonaan omistama yhtiö on valmistellut kerrostalon rakentamista Olkkolankadun ja Mannerheimintien kulmaukseen.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on nyt hyväksynyt hankkeen rahoituksen.

Talon kokonaiskustannus on 4,6 miljoonaa euroa, josta Aran korkotukilainanosuus on 3,9 miljoonaa euroa. Loppuosan, joka ei ole korkotuettua, yhtiö rahoittaa omarahoituslainalla.
Yhtiö hakee lainoille Mikkelin kaupungin takausta.
Kaupunginhallitus päätti takauksista maanantaina. Kaupunki antaa molemmille lainoille omavelkaisen sadan prosentin takauksen.
Asumisoikeusyhtiön tontti on ollut kaupungin. Paikalla oli aikoinaan teollisuus- ja varastorakennus, joka on purettu.

Kaupunki myi tontin yhtiölle viime vuoden keväällä.
Kauppaa edelsi pitkä neuvotteluvaihe, sillä kaupungilla ja asumisoikeusyhtiöllä oli näkemyseroja tontin hinnasta.
Loppujen lopuksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus katsoi, että kyseessä on niin sanottu sosiaalinen asuntotuotanto. Asumisoikeus Oy sai siten tontin markkinahintaa huokeammalla.
Ara hyväksyi tontin rakennusoikeuden kerrosneliöhinnaksi 175 euroa. Hinta on pienempi kuin käypä markkinahinta. Tontin hinnaksi muodostui 358 750 euroa.
Mannerheimintien kulmatontilla on rakennusoikeutta 2 200 kerrosneliötä, mikä vastaa kadun varrella olevien muiden tonttien rakennustehokkuutta.