Enemmän kuin joka kymmenes oli syyskuussa työtön Etelä-Savossa

Pahimmin työttömyys koetteli Sulkavalla, paras työllisyystilanne oli Puumalassa.

Kai Skyttä

Työttömyysluvut ovat ikävää luettavaa kuukaudesta toiseen. Tänä vuonna työttömyyttä on nostanut ylöspäin esimerkiksi koronavirus.
Työttömyysluvut ovat ikävää luettavaa kuukaudesta toiseen. Tänä vuonna työttömyyttä on nostanut ylöspäin esimerkiksi koronavirus.

Syyskuun lopussa Etelä-Savossa oli 6 775 työtöntä työnhakijaa. Se on toista tuhatta enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Työttömien työnhakijoiden osuus kotikuntansa työvoimasta vaihtelee Puumalan 7,4 prosentista Sulkavan 12,9 prosenttiin. Koko maakunnassa työttömien osuus työvoimasta on 11 prosenttia.

Vuoden 2019 syyskuun lukuihin verrattuna työttömien määrä on saatu laskuun vain Kangasniemellä ja Puumalassa. Suhteellisesti eniten työttömyys on lisääntynyt Mäntyharjussa ja Juvalla.

Kaikkien kolmen maakunnan kaupungin seutukunnassa työttömyys on lisääntynyt vuoden takaisesta, Savonlinnan seudulla 12 sekä Pieksämäen ja Mikkelin seutukunnissa 20 prosentilla.

Etenkin naisia on lomautettu

Sukupuolen mukaan tarkasteltuna maakunnassa on jäänyt työttömiksi enemmän miehiä (+600) kuin naisia (+400), kun syyskuun lukuja verrataan vuoden 2019 vastaaviin.

Lomautettujen naisten määrä on kuitenkin lähes kuusinkertaistunut. Miehiä on lomautettuna puolitoistakertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Eniten työttömiä on ikäryhmässä 60–64 -vuotiaat.

Ikäryhmistä eniten työttömiä on 60–64-vuotiaissa eteläsavolaisissa, toiseksi suurin ryhmä on 55–59-vuotiaat ja kolmanneksi suurin 50–54-vuotiaat. Yhdessä nämä ryhmät edustavat lähes puolta maakunnan työttömistä työnhakijoista.

Työttömyys on lisääntynyt koko maassa. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa yhteensä 315 800 työtöntä työnhakijaa, lähes 90 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Sote-alalla olisi töitä tarjolla

Etelä-Savon ammattibarometri osoittaa syyskuun osalta sen, että sosiaali- ja terveysalalla kysyntä ylittää ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan. Pulaa on niin lääkäreistä, hoitajista, sosiaalityöntekijöistä kuin puheterapeuteistakin.

Vastaavasti esimerkiksi myyjiä ja toimistotyöntekijöitä on syyskuussa ollut tarjolla yli tarpeen. Sama tilanne on atk-tukihenkilöiden ja koulunkäyntiavustajien suhteen.

Savonlinnan seutukunnalla on ammattitaitoista työvoimaa tarjolla lähes kaikissa ammateissa, Pieksämäen seudulla tilanne on juuri päinvastainen. Pulaa on kaikista. Mikkelin seutukunnalla tarvittaisiin enemmän etenkin lähihoitajia ja hitsaajia.

Tiistaiaamuna TE-palveluiden verkkohakuohjelma löysi Etelä-Savo -haulla 403 työpaikkailmoitusta.

Työttömyys kunnittain

Etelä-Savo 09/2020

Puumala 63 työtöntä, 7,4 % työvoimasta

Joroinen 172 työtöntä, 8,4 % työvoimasta

Kangasniemi 177 työtöntä, 8,5 % työvoimasta

Pieksämäki 664 työtöntä, 9,0 % työvoimasta

Juva 238 työtöntä, 9,2 % työvoimasta

Enonkoski 58 työtöntä, 10,5 % työvoimasta

Pertunmaa 73 työtöntä, 10,5 % työvoimasta

Mikkeli 2 691 työtöntä, 11 % työvoimasta

Rantasalmi 162 työtöntä, 11,3 % työvoimasta

Hirvensalmi 105 työtöntä, 12.1 % työvoimasta

Mäntyharju 277 työtöntä, 12,1 % työvoimasta

Savonlinna 1 809 työtöntä, 12,7 % työvoimasta

Heinävesi 160 työtöntä, 12,8 % työvoimasta

Sulkava 126 työtöntä, 12,9 % työvoimasta.

Lähde: ely-keskus