Hulevesimaksun peruste on pinta-ala – Mikkeli muutti laskutusperustetta

Uudesta kunnallisesta maksusta alkaa tulla kiinteistöille laskuja kevään kuluessa. Kaupunki ennakoi, että yksittäisiä laskuja joudutaan tarkistamaan järjestelmän käyttöönoton alkaessa.

Vesa Vuorela

Hule- ja valumavesistä tulee kunnille kuluja, joita katetaan hulevesimaksulla. Mikkelin kaupungissa uusi maksu koskee asemakaavoitetun alueen ja taajamien kiinteistöjä.
Hule- ja valumavesistä tulee kunnille kuluja, joita katetaan hulevesimaksulla. Mikkelin kaupungissa uusi maksu koskee asemakaavoitetun alueen ja taajamien kiinteistöjä.

Mikkelin kaupunki on muuttanut paljon puhetta herättäneen hulevesimaksun maksuperustetta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti maksujärjestelmästä tiistai-illan kokouksessaan.

Kaupunki kaavaili alun perin, että maksu perustuu kiinteistön käyttötarkoitukseen. Palaute oli varsin kitkerää, ja nyt uudessa mallissa keskeinen peruste on tontin pinta-ala.

Maksu on jaettu viiteen kiinteistöluokkaan, joita ovat omakotitalot, rivitalot, kerrostalot, yleiset kiinteistöt sekä liike-, toimisto- ja teollisuus- ja varastokiinteistöt.

Lasku tulee vuosittain

Omakotitalojen ja pientalojen sekä maatilojen maksu on 30 euroa vuodessa.

Muilla kiinteistöillä maksu on 0,08 kertaa tontin pinta-ala. Maksu on vuosimaksu. Kaikissa maksuluokissa on kuitenkin 1 600 euron katto.

Esimerkiksi suuri runsaan viiden hehtaarin kauppakeskus maksaa hulevesimaksua täydet 1 600 euroa vuodessa ja pieni alle hehtaarin liikekiinteistö 640 euroa.

Noin puolen hehtaarin rivitalokiinteistö maksaa 320 euroa ja pieni rivitalokiinteistö 80 euroa. Alle hehtaarin tontilla oleva kerrostalo maksaa 24–800 euroa.

Hulevesimaksusta ei saa vapautusta, mutta alennusta voi hakea.

Useamman asunnon kiinteistöissä maksu on yhteisvastuullinen omistusoikeuden suhteessa.

Lasku tulee kiinteistölle vuosittain. Maksu tulee voimaan maaliskuun alusta.

Maksua kannetaan Mikkelissä asemakaavoitetulla alueella ja taajamissa.

Tavoitteena kattaa kuluja

Maksusta ei saa vapautusta, mutta alennusta voi hakea.

Alennusta hakiessaan kiinteistön omistajan on osoitettava rakennusvalvonnalle, että kiinteistöllä on oma hulevesien viivytys tai imeytys. Hulevesistä täytyy imeyttää vähintään puolet.

Kaupunki on ennakoinut, että järjestelmän käyttöönoton jälkeen laskutuksesta tulee sellaista palautetta, joka voi johtaa laskun tarkistukseen.

Kaupunki päätti vuoden 2019 lopussa, että Mikkelissä otetaan käyttöön hulevesimaksu kuluvan vuoden alusta lukien.

Uudella maksulla on määrä kattaa hulevesijärjestelmästä ja vesien käsittelystä kertyvät kulut.