Pieksämäelle ja Joroisiin on haettu malminetsintälupaa — Ruotsalaisyhtiö haluaa etsiä pohjavesialueelta kultaa ja kuparia

Luvan saamiseen voi mennä vielä pitkään. Malminetsinnällä ei pitäisi olla ympäristövaikutuksia, kommentoidaan Tukesilta.

Jaakko Avikainen

Malminetsintälupahakemuksen hakemusalue sijoittuu ensimmäisen luokan Tervaruukin harjualueen pohjavesialueelle. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin on jätetty malminetsintälupahakemus helmikuun 19. päivä. Hakemuksella halutaan saada lupa malminetsintään Pieksämäen ja Joroisten alueella. Lupaa on hakenut Boliden Finnex Oy. Yhtiö haluaa etsiä alueelta kultaa ja kuparia. 

Kohteeksi valikoitunut alue sijaitsee Pieksämäen ja Joroisten kunnissa Syvänsin, Maaveden, Kotkatlahden, Järvikylän ja Vättilän kylissä. Alue on kooltaan 961,94 hehtaaria.

Hakemusalueella sijaitsevat Tervaruukinsalon pohjavesi-alue ja muutama museoviraston kohde. Tukesin Juha Veijasen mukaan lähtökohtana on se, että malminetsinnällä ei ole juuri minkäänlaisia ympäristövaikutuksia. 

— Malminetsintä on vielä kaukana varsinaisesta kaivostoiminnasta. 

Hakemuksen mukaan suunniteltuja tutkimusmenetelmiä ovat geofysikaaliset mittaukset, syväkairaukset ja geokemiallinen näytteenotto.

— Lähinnä sinne tulee paikalle telavaunu, joka poraa maaperää. Tästä tulee niin sanottua soijaa, joka on kivipölyn ja veden sekoitusta. Se kerätään kyllä talteen. 

Hakemuksen mukaan kairausten aikana alueella liikkumiseen käytetään kesäaikaan mönkijää ja talvella mahdollisesti moottorikelkkaa. Geokemiallinen näytteenotto tapahtuu joko kevyellä tela-alusteisella iskuporakalustolla tai lapionäytteenottona.

Veijanen arvelee, että luvan käsittelyyn voi mennä jonkin aikaa. Hakukuulutus on nähtävillä sekä verkossa että Pieksämäen kaupungin ja Joroisten kunnan ilmoitustaululla 21.3. saakka. Päätöksiä aletaan tehdä sen jälkeen. 

— Meillä on useita lupia käsittelyssä samanaikaisesti, joten kuulemisajan päättymisestä voi kulua muutama kuukausi siihen, että päätös on tehty, Tukesin ylitarkastaja Esa Tuominen viestittää.

Päätöksessä otetaan huomioon metsähallituksen, museoviraston, Etelä-Savon ely-keskuksen lausunnot ja kuntien mielipiteet. Myös maanomistajia alueella on sen verran, että todennäköisesti heitäkin kuullaan. 

Hän arvioi, että tästä luvasta päätös tulee ennen juhannusta. Sen jälkeen päätöksestä voi valittaa 30 päivän ajan. Mikä valituksia ei tule, lupa saa silloin lainvoiman.

Tämän jälkeen yhtiöllä on 30 päivää aikaa suorittaa korvaukset maanomistajille ja asettaa luvassa määrätty vakuus. Näiden velvollisuuksien jälkeen alueella voi aloittaa varsinaiset työt.

— Nopeimmillaan työt voisi siis aloittaa touko-kesäkuussa, luultavammin menee loppukesään, Tuominen kommentoi.

Hakemuksen mukaan suunniteltu toiminta tullaan rahoittamaan Boliden Finnex Oy:n ruotsalaisen emoyhtiön Boliden Minerals AB:n malminetsinnän budjetista. Verkkosivujensa mukaan Boliden Finnex on tehnyt malminetsintää Suomessa vuodesta 2011 alkaen. 

Juttua muokattu 26.2. klo 12.04. Tarkennettu hakemuksen käsittelyn aikataulua ja päätöksentekoa ja lisätty Tuomisen kommentit.

Juttua muokattu 27.2. klo 7.26. Poistettu maininta, että Natura-alue kuuluisi lupahakemuksen alueelle. Malminetsintälupahakemus on rajattu Natura-alueen ulkopuolelle.