Romulotja ei vielä siirtynyt — Puumala miettii jatkotoimia

Alus on hylätty, tulkitsee ympäristöviranomainen.

Taru Hokkanen

Lotja odottaa siirtoa Lietveden sillan pohjoispäässä, entisessä lossirannassa.
Lotja odottaa siirtoa Lietveden sillan pohjoispäässä, entisessä lossirannassa.

Puumalassa Lietveden sillan alle hylätty lotja saattaa talvehtia sijoillaan. Siirtokehotus ei johtanut toimenpiteisiin määräajassa.

Puumalan tekninen lautakunta käsittelee tänään jatkotoimia asiassa.

Lotja hinattiin Lietveden sillan alle Anttolasta loppukesällä. Puumalan kunta kehotti omistajaa siirtämään aluksen paikkaan, jossa se ei aiheuta vaaraa ympäristölle. Kunnan tekninen lautakunta teki myös rikosilmoituksen asiasta.

Lotjan siirrolle annettu määräaika täyttyi marraskuun lopussa.

Viranomaistiellä etenemistä on hidastanut se, ettei haastemies ole saanut virallista tietoa hallintopakosta toimitettua omistajalle.

Ympäristösihteeri Timo Hämäläinen sanoo olleensa puhelimitse yhteydessä lotjan omistajaan ja kertonut lautakunnan siirtokehotuksesta. Puhelinkeskustelu ei kuitenkaan riitä täyttämään uhkasakkolain edellyttämää asianomaisen kuulemista ennen hallintopakon asettamista.

Alus on huonokuntoinen. Saimaan vedenpinta on alhaalla, ja lotja on pohjakosketuksessa.

Välitöntä uppoamisriskiä ei uskota olevan. Hämäläisen mukaan betoniponttoonisen rakenteen ansiosta lotja mahdollisesti kestäisi jäissä talven yli.

— Yhtään talvea se tuskin on ollut telakalla muutenkaan.

— Omistajan mukaan esimerkiksi öljyt on aluksesta poistettu. Myös pelastuslaitoksen edustaja on käynyt arvioimassa tilanteen.

Vaikka akuuttia ympäristöriskiä ei olisi, Hämäläinen sanoo, ettei oletus aluksen talven kestävyydestä ole ympäristöviranomaiselta lupa aluksen säilyttämiseen kyseisellä paikalla.

— Käsittelemme asiaa roskaamisena, ja pidämme alusta hylättynä.

Lotja on Väyläviraston hallussa olevalla alueella ilman viraston lupaa.