Mikkelin kaupunki kannattelee kahta ongelmayritystä — Mikkelipuiston tulevaisuus ja biokaasulaitos samana päivänä Mikkelin päättäjien edessä

Mikkelin kaupunginvaltuusto antoi biokaasulaitoksen osakeannille takauksen pitkin hampain ja spekuloi koko hankkeen toteutuskelpoisuutta. Mikkelipuiston liiketoiminnan suunniteltu siirto kaupungin yhtiölle ei ole kaupungin johdon mukaan markkinahäiriköintiä.

Vesa Vuorela

Biosairila Oy:n tavoitteena on saada biokaasulaitos koekäyttöön ensi vuoden alussa. Liikennekaasua voi tankata Mikkelissä Graanin liikekeskuksessa.
Biosairila Oy:n tavoitteena on saada biokaasulaitos koekäyttöön ensi vuoden alussa. Liikennekaasua voi tankata Mikkelissä Graanin liikekeskuksessa.

Mikkelin kaupunki antaa Metsäsairila Oy:lle omavelkaisen takauksen. Yhtiö ottaa lainan, jonka se käyttää Biosairila Oy:n osakeannin rahoitukseen.

Kaupunginvaltuusto päätti takauksesta maanantain kokouksessaan. Päätös vaati pitkän keskustelun, jossa luottamusjohto lähinnä spekuloi Biosairila Oy:n biokaasulaitoksen toteuttamista ja tulevaisuutta.

Valtuusto näytti selvästi epäröivän hanketta ja luonnehti takausta lähinnä sekä seinää vasten –päätökseksi ja tilanteen nielemiseksi.

Biosairilan osakeanti on viisi miljoonaa euroa. Osakkeita merkitsevät ainoastaan kaupungin omat yhtiöt, jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy ja energiayhtiö Etelä-Savon Energia Oy, siis ne, jotka omistavat Biosairila Oy:n.

Metsäsairilan rahoitustarve osakeannissa on 3,5 miljoonaa euroa. Kaupunki antaa yhtiölle 80 prosentin omavelkaisen takauksen, joten takausvastuu on 2,8 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon Energia Oy osallistuu osakeantiin. Ese Oy:n osuus on 1,5 miljoonaa euroa.

Biosairilaan on osoitettu panostuksia ja se on vietävä loppuun asti. — Timo Halonen

Biosairila Oy:n kolmas omistaja on konkurssiin päätynyt yhteistyökumppani Bio GTS Oy. Sen konkurssipesä on ilmoittanut, että sillä ei ole varoja eikä mahdollisuutta osallistua antiin. Metsäsairila lunastaa Bio GTS:n merkitsemättä jäävät osakkeet.

”Kaupungin rooli on mietittävä”

Maanantai oli Mikkelin päätöksenteossa erikoinen päivä, sillä kaupunki käsitteli omistajaohjauksena kahden eri vaikeuksiin joutuneen yrityksen tukemista.

Kaupunki on selvittänyt mahdollisuutta tukea Mikkelipuiston tulevaisuutta oman yhtiönsä avulla yritysjärjestelyllä. Päätökset ovat vielä auki, sillä kaupunginhallitus jätti asian pöydälle maanantaina.

Valtuustossa päättäjät totesivat, että jos kaupunki ei takaa Metsäsairilan osakeantiin kohdistettua lainaa, Biosairila Oy hankkeena kaatuu.

Kaupunginjohtaja Timo Halosen mukaan on syntynyt ongelmallinen tilanne.

— Kaupunki tulee apuun paikkaamaan, mutta kaupungin rooli on tässä mietittävä.

— Kaupunki ei halua intohimoisesti harjoittaa liiketoimintaa, mutta on järjestämässä olot niin, että yritykset ja yhdistykset voivat toimia.

— Kyse ei ole siitä, että haluaisimme olla kilpailumarkkinoilla häiriköimässä, sanoo Halonen.

Päättäjien mukaan tietoa puuttui

Halonen muistuttaa, että Mikkelipuisto ry:n suuntaan kaupunki ei voi toteuttaa omistajaohjausta.

Biosairilan hankkeessakin on syntynyt tilanne, että omistajaohjaus ”ei ulotu tyttärentyttäreen”, eli Metsäsairilan tytäryhtiöön Biosairilaan.

— Emon olisi tullut olla enemmän selvillä tilanteesta. Olemme nyt joutuneet tosiasian eteen. Biosairilaan on osoitettu panostuksia ja se on vietävä loppuun asti, sanoo Halonen.

Biokaasulaitoksen alkuperäinen viiden miljoonan kustannusarvio on noussut 14 miljoonaan euroon.  Valtuutetut olivat maanantaina valtuustosalin keskustelussa hieman kärmeissään.

Jarno Strengellin (sd.) mukaan laitoksen kustannusarvio ja liikevaihtoennuste eivät ole realistisia. Raimo Heinänen (ps.) arvosteli sitä, että hankearviota ei ole käytetty konsernijaostossa.

Arto Seppälän (sd.) mukaan tilanne on pakko hyväksyä, mutta jatkossa on myös saatava tietoa.

Tapani Korhonen (sd.) esitti, että hankekatsaus tulee tuoda joka toiseen valtuustoon. Tästä esityksestä ei tosin oltu ihan samaa mieltä, joten siitä äänestettiin. Esitys kaatui äänestyksessä.

Pekka Pöyry (kesk.) myönsi riskit, mutta arvioi, että mahdollisuuksiakin on. Oskari Valtola (kok.) muistutti, että jos hanke ei jatku, valtion 3,7 miljoonan euron tuki pitää maksaa takaisin.

Jukka Pöyryn (kd.) mukaan biokaasuyhtiön perustaminen on osoittautunut virhepäätökseksi. Hän esitti takaushankkeen palauttamista uuteen valmisteluun, mutta esitystä ei kannattanut kukaan, joten se raukesi.

"Varmasti kannattaa"

Biosairilan hanketta valtuustosalissa esittelivät sekä kaupungin tekninen johto että Biosairilan toimitusjohtaja Sami Hirvonen.

Hirvosen mukaan kustannusarvion nousun takana on useita tekijöitä. Lopullinen kustannustaso alkoi aueta vasta, kun kilpailutukset oli käyty.

Hirvonen arvioi biokaasutuotannon ”varmasti kannattavaksi”. Kilpailullisia riskejä hän ei näe. Hirvosen mukaan maan vastaavien laitosten kanssa vallitsee lähinnä yhteistyöhenki.