Jokamiehenoikeudet sallivat paljon, mutta eivät anna lupaa metelöintiin tai sotkemiseen

Koronarajoitukset innostivat ihmisiä liikkumaan entistä enemmän luonnossa, mutta mitäs siellä onkaan lupa tehdä?

Ulla Ylisaari

Jokamiehenoikeudet antavat paljon vapauksia, mutta asettavat myös rajoituksia.
Jokamiehenoikeudet antavat paljon vapauksia, mutta asettavat myös rajoituksia.

Koronaviruspandemian aikaan ja muutoinkin kesällä luonnossa liikkujia on todella paljon. Ennen kuin pakkaa reppunsa ja lähtee retkelle, on syytä selvittää jokamiehenoikeuksien sisältö ja rajoitukset.

Suomen perinteiset jokamiehenoikeudet tarjoavat upeat mahdollisuudet liikkua ja virkistäytyä luonnossa riippumatta siitä, kuka on alueen omistaja tai haltija. Luonnosta nauttiminen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa on ilmaista eikä edellytä maanomistajan lupaa tai suostumusta. Luonnossa liikkujan on kuitenkin muistettava vastuullisuus: jokamiehenoikeutta käyttämällä ei saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä toisille tai ympäristölle.

– Esimerkiksi roskia ei saa jättää luontoon. Myös kalastusluvan tarpeellisuus kannattaa tarkistaa, vaikka onkiminen ja pilkkiminen onkin jokamiehenoikeutena sallittua, kertoo tiedotteessa yhdyskunnat ja luonto -yksikön lakimies Maria Hakala Pirkanmaan ely-keskuksesta.

Marjoja saa poimia, mutta ei toisen pihapiiristä

Jokamiehenoikeuksien perusta on Suomen lainsäädännössä ja useassa eri laissa, jotka antavat, ohjaavat ja rajoittavat jokamiehenoikeuksia. Jokamiehenoikeuksien nojalla vesistössä saa esimerkiksi uida ja veneillä aiheuttamatta tarpeetonta vahinkoa, haittaa tai häiriötä.

Lisäksi luonnossa on sallittua liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla tai erityiseen käyttöön otetuilla alueilla, kuten viljelyksessä olevilla pelloilla tai istutuksilla. Tilapäisesti voi oleskella ja yöpyä siellä, missä liikkuminen on muutoinkin sallittua.

Myös luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia voi kerätä omaan käyttöön ja myytäväksi. Maanomistajalla ei ole omistusoikeutta näihin.

– Jokamiehenoikeuksia käyttäessään jokaisen on tärkeää muistaa toimia vastuullisesti. Vaikka jokamiehenoikeudet ovat laajat, Suomen lainsäädäntö suojaa esimerkiksi jokaisen kotirauhaa. Tämän vuoksi on hyvä huomata, että teltta tulee pystyttää riittävän kauas asuinrakennuksista ja että marjoja ei ole sallittua kerätä kenenkään pihapiiristä, Hakala kertoo.

Pesimäaikaan kaikki lintulajit ovat rauhoitettuja

Jokamiehenoikeuksien käyttäminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä toisille tai ympäristölle. Puiden vahingoittaminen ja kaataminen sekä rauhoitettujen eläinlajien tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla, on kiellettyä. Pesimäaikaan kaikki lintulajit ovat rauhoitettuja.

Myös tulen käsitteleminen vaatii huolellisuutta ja riittävää varovaisuutta. Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana eikä avotulta saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Lisätietoja rajoituksista saa pelastuslaitokselta.

Ota selvää etukäteen alueen mahdollisista rajoituksista

Luonnonsuojelulaki mahdollistaa liikkumisen rajoittamisen luonnonsuojelualueilla. Rajoituksissa on eroja riippuen luonnonsuojelualueen tyypistä.

Esimerkiksi kansallispuistossa voidaan joko alueen perustamispäätöksen rauhoitusmääräyksissä tai aluetta koskevaan järjestyssääntöön otettavalla määräyksellä kieltää tai rajoittaa liikkumista, leiriytymistä, maihinnousua sekä veneen, laivan tai muun kulkuneuvon pitämistä. Liikkumis- ja maihinnousukielto tai -rajoitus edellyttää, että alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen vaatii sellaista. Mahdollisista liikkumista koskevista rajoituksista kannattaa ottaa selvää etukäteen.

– Kansallispuistot ovat olleet viime aikoina erityisen suosittuja ulkoilijoiden keskuudessa. Jokamiehenoikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa. Kansallispuistossa saa yleensä liikkua vapaasti omin lihasvoimin, mutta rajoitukset ovat mahdollisia. Onkiminen, pilkkiminen sekä marjojen ja hyötysienten poimiminen on sallittua, Hakala jatkaa.