Vuoropysäköintiä ei muuteta, lausuu Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta

Lautakunnan mielestä valtuustoaloitteessa esitetty malli ei ole toteuttamiskelpoinen. Aloitteessa esitettiin vuoropysäköintikiellon muuttamista kello 20—08 väliseksi ajaksi.

Vesa Vuorela

Mikkelin Vuorikadulla liikennemerkki kertoo vuoropysäköintikiellosta.
Mikkelin Vuorikadulla liikennemerkki kertoo vuoropysäköintikiellosta.

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta ei näe tarpeelliseksi muuttaa Mikkelin vuoropysäköintikäytäntöä.

Lautakunta antoi lausuntonsa tiistain kokouksessaan vastauksena kaupunginvaltuuston jäsenen Jarno Strengellin (sd.) valtuustoaloitteeseen, jonka oli allekirjoittanut yhteensä yli 20 valtuutettua viidestä valtuustoryhmästä.

Aloitteessa esitettiin, että talvisin keskusta-alueella vuoropysäköintikiellosta kertovat kyltit muutettaisiin alkamaan illalla kello 20 ja päättymään aamulla kello 8. Aloite myös ehdotti, että talviajaksi tarkoitetut vuoropysäköintikyltit voitaisiin peittää syksyisin ja keväisin, jos niille ei sillä hetkellä ole tienhoidollista tarvetta.

Aloitetta perusteltiin lähinnä pysäköintipaikkojen määrällä, joka kasvaisi, jos vuoropysäköintikielto siirtyisi yöajaksi ja kieltomerkkejä peitettäisiin syksyisin ja keväisin olosuhteiden niin salliessa.

Lautakunnan mukaan nykykäytäntö on ainoa mahdollinen

Lautakunnan mukaan katuosuudet, joihin vuoropysäköintirajoituksia on asetettu, ovat kapeita ja päivisin vilkasliikenteisiä.

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ainoa mahdollinen vuoropysäköintimalli on lautakunnan mielestä aamukahdeksasta seuraavan aamun kello kahdeksaan toteutettava vuoropysäköintimalli.

Vuoropysäköinti vähentää pysäköintipaikkojen määrää talvisin, mutta pysäköinnintarkastajien mukaan seikalla ei ole ollut suurta merkitystä keskusta-alueella, missä vuoropysäköintiosuuksia on vain muutamalla kadulla.

Kaupunkiympäristölautakunta huomauttaa, että katujen kunnossapidon muuttaminen iltamyöhään ja yöaikaan tehtäväksi työksi olisi vaikeasti toteutettavissa muun muassa työn organisoinnin ja kiellon valvonnan kannalta.