Hirvensalmen päiväkodin koko kasvaa nykyisestä

Uuden hirsirakenteisen päiväkodin rakentaminen kilpailutetaan talven aikana.

Hirvensalmen kunnan tuleva uusi päiväkoti mitoitetaan 32 lapselle, ja se toimii nykyisen tapaan vuoropäiväkotina kello 5.30:stä 22:een

Tämä ilmenee päiväkodin hankeselostuksesta, jota kunnanhallitus käsitteli maanantaina lähettäen sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kunnanjohtaja Seppo Ruhanen sanoo, että tarjouskilpailu on tarkoitus laittaa liikkeelle tämän vuoden puolella.

Jo aiemmin on määritelty tavoite tehdä päiväkoti hirsirakenteisena, ja se sisältyy suunnitelmiin edelleen. Toteuttaminen tapahtuisi kokonaisvastuu-urakkana suunnittelusta toteutukseen.

Rakennuskonsultti on laskenut noin 500-neliöisen rakennuksen tavoitehinta-arvioksi noin 1,7 miljoonaa euroa. Hinta tarkentuu kilpailutuksessa.

Nykyisessä vuoropäiväkoti Ompussa on 25 paikkaa.

Rakennus sijoittuu tyhjälle tontille Pitäjäntien varteen. Tavoitteena on ottaa uusi päiväkoti käyttöön loppukeväällä 2021.