Kirkolliset vihkimiset lisääntyivät Mikkelissä — Kirkosta eroamisen tahti laski hieman

Mikkelissä 79 prosenttia kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Koko maassa prosenttiluku on 71.

Julia Paasonen

Kirkosta eroaminen on kiihtynyt 2000-luvulla. 1950-luvulla Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului  kuului 95 prosenttia suomalaisista.
Kirkosta eroaminen on kiihtynyt 2000-luvulla. 1950-luvulla Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului  kuului 95 prosenttia suomalaisista.

Syntyneiden lasten kastaminen kirkon jäseniksi vähenee nuorissa perheissä. -Veli-Matti Salminen

Koko Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan läsnäolevan väestön määrä on vuoden 2017 lopussa 42 707, mikä on 585 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Poissaolevan väestön määrä oli noin 1 900. Kaupunkilaisista 79 prosenttia kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa kirkosta erosi yhteensä 419 henkeä. Edellisenä vuonna eronneita oli 485. Eronneita on ollut viiden viimeisen vuoden aikana yhteensä 2 570 henkeä.

Kirkkoon liittyneitä oli viime vuonna 117 ja edellisenä vuonna 134. Viiden viime vuoden aikana on liittyneitä yhteensä 618 henkeä.

Solmittuja avioliittoja oli yhteensä 182 , joista kirkollinen vihkiminen oli 99 parilla. Edellisenä vuonna kirkollisten vihkimisten määrä oli 85. Avioliittoja on solmittu kirkolliset- ja siviilivihkimiset huomioiden yhdeksän kappaletta enemmän kuin vuonna 2016. Kirkollisten avioliittojen osuus verrattuna siviiliavioliitoihin on pysynyt samalla tasolla verrattuna vuoteen 2016.

Siviiliavioliittojen siunaamisia oli viime vuonna 11 kappaletta, kun niitä edellisenä vuonna oli 15 kappaletta. Kastettujen määrä, 336 kappaletta, oli 33 vähemmän kuin vuonna 2016.

Kuolleiden määrä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa oli 542, kun se edellisenä vuonna oli 590. Hautauksien määrä laski edellisvuoden 622:sta viime vuoden 580:aan. Seurakuntaan muutti 1 628 henkilöä ja poismuuttoja kirjautui 1 653.
Luvut on koottu ennakkotietojen perusteella. Lopulliset jäsentilastot saadaan 29.1.2018

Kirkon viestinnän mukaan evankelis-luterilaisen kirkon valtakunnallinen jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa ennakkotietojen mukaan 3 904 284. Kirkkoon kuuluu 71 prosenttia suomalaisista. Kirkon jäsenten osuus Suomen väestöstä laski vuoden takaisesta yhden prosenttiyksikön.

Kaikkiaan 52 296 suomalaista erosi viime vuoden aikana kirkon jäsenyydestä, samalla 16 492 liittyi kirkkoon. Vuonna 2016 kirkkoon liittyi 16 979 henkilöä ja eronneita oli 50 119. Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 3 951 785.

— Kirkon jäsenkehitys viime vuosien aikana kertoo edelleen uskontoa koskevien valintojen yksilöllistymisestä. Syntyneiden lasten kastaminen kirkon jäseniksi vähenee nuorissa perheissä. Kirkosta eronneista lähes kolmasosa on alle 30-vuotiaita nuoria aikuisia. Toisaalta kirkkoon liittyneissä noin kolmekymppisten miesten osuus on huomattava, ja viime vuonna kirkkoon liittyneistä oli miehiä jopa lievä enemmistö, kertoo tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta.