Virkavapaan ympärillä käyty suukopu oli liikaa — Pieksämäen sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Tuija Haatainen puhalsi pelin poikki ja irisanoutui virastaan

Johtavan virtanhaltija irtisanoutuminen tuli pahaan saumaan. Kaupungin talous on tiukoilla ja maakuntauudistus tarvitsisi Pieksämäen oman puolesta puhujan.

Tanja Rihu

Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja on sanoutunut irti Pieksämäen kaupungin virasta. Kuva on vuodelta 2014.
Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja on sanoutunut irti Pieksämäen kaupungin virasta. Kuva on vuodelta 2014.

Pieksämäen sosiaali- ja terveystoimenjohtajan Tuija Haataisen irtisanoutuminen virastaan ajoittui pahimpaan mahdolliseen saumaan.

Kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen ennakoitu 1,8 miljoonan ylijäämä on kääntymässä saman verran miinusmerkkiseksi.

— Tilannetta ei yhtään helpota se, että yksi johtavista viranhaltijoista irtisanoutuu. Pelkona on, että perusturvan kustannukset ryöpsähtävät ja edessä on vuoden kuluttua jälleen talouden tasapainottamistarvetta, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen (kesk.).

Sepponen pitää tilannetta harmillisena.

— Haatainen on hoitanut työnsä hyvin ottaen huomioon hänelle asetetut tavoitteet talouden tasapainottamisessa perusturvan osalta.

Haataisen irtisanoutuminen on kaupunginhallituksen käsiteltävänä ensi maanantain kokouksessa.

Pieksämäki tarvitsee puolesta puhujaa

Haatainen on vuoden alusta alkaen toiminut Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin määräaikaiseksi muutosjohtajana. Tehtävän hoitamiseksi vs. kaupunginjohtaja Ulla Nykänen myönsi 15. tammikuuta Haataiselle 50 prosenttisen virkavapauden, joka olisi kestänyt kesäkuun loppuun saakka.

Haatainen on lisäksi mukana maakuntauudistusta valmistelevassa työryhmässä. Kaupunginhallitus on myöntänyt Haataiselle luvan hoitaa tehtävää oman virkansa ohessa  toistaiseksi.

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Ari Hänninen (kok.) on huolissaan Pieksämäen asemasta meneillään olevassa sote- ja maakuntauudistuksessa.

— Maakuntauudistuksen valmistelu on kriittisessä vaiheessa. Haatainen on ollut vahvasti mukana valmistelussa ja pitänyt Pieksämäki näkökulmaa esillä.

Haataisella on virastaan kahden kuukauden irtisanomisaika. Hänninen toteaa, että Haatasen tehtäviä hoitaa johtava ylilääkäri Aino Rubiini niin kauan kuin virka saadaan täytettyä.

Kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja Alpo Salo (sd.) ja kaupunginvaltuutettu Risto Ockenström (kesk.) tekivät Haataisen sivutoimilupaa ja virkavapautta koskevan oikaisupyynnön, mutta ovat vetäneet sen pois Haataisen irtisanouduttua tehtävästään.

Oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat, että Haataisen sivutoimilupa ja virkavapaus yhteensä olisivat nipistäneet liikaa työaikaa kaupungin asioiden hoitamisesta eikä olisi ollut kaupungin edun mukaista maksaa Haataiselle 50 prosenttista palkkaa virkavapausajalta.

Länsi-Savo yritti tavoittaa Haataista kommentoimaan asiaa, mutta hän ei vastannut soittopyyntöihin.