Xamkin yhteishaussa on neljä uutta koulutusta, niistä Mikkelissä kolme — Mukana tekoälyä ja pelillistämistä sekä Saimaa-stadiumin oppimisympäristö

Sari Tauru

Xamkin yhteishaussa on neljä uutta koulutusta, niistä Mikkelissä kolme — Mukana tekoälyä ja pelillistämistä sekä Saimaa-stadiumin oppimisympäristö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa on kevään yhteishaussa tarjolla 18 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.

Mukana on neljä aivan uutta koulutusta, jotka antavat valmiuksia vastata nopeasti muuttuvan työelämän haasteisiin: dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, älykkäät tietojärjestelmät, projekti- ja myyntijohtaminen insinööreille sekä logistiikka.

Tekoälyä ja pelillistämistä Mikkelissä

Mikkelissä käynnistyvä dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen valmentava koulutus antaa valmiuksia toimia nimensä mukaisten palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana tai itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen hermokeskuksena toimii Saimaa-stadiumin hyvinvointioppimisympäristö.

Alykkäät tietojärjestelmät -koulutuksen pääteemat ovat tekoäly ja pelillistäminen. Koulutus toteutetaan Mikkelissä.

Se on suunnattu ohjelmointitaitoisille tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn ammattilaisille, jotka haluavat oppia soveltamaan tekoälyä ja pelillistämistä toimintaympäristössään.

Sekä Kotkassa että Mikkelissä starttaa projekti- ja myyntijohtamisen koulutus insinööreille.

Väylä vaativampiin tehtäviin

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopiston maisteritutkinto, mutta opetus on käytännönläheisempää.

Koulutuksen laajuus on 60 — 90 opintopistettä ja kesto noin 2 vuotta. Opinnot toteutetaan monimuotoisina eli ne sisältävät lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäisiä tehtäviä.

Opiskelemaan voivat hakea henkilöt, jotka ovat jo suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Yhteishaussa olevat YAMK-koulutukset paikkakunnittain


Kouvola
Insinööri (ylempi AMK), logistiikka, Kouvola (uusi)
Master of Business Administration, International Business
Management, Kouvola
Muotoilija (ylempi AMK), palvelumuotoilu, Kouvola
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaaliala, hyvinvoinnin edistäminen, Kouvola

Kotka
Insinööri (ylempi AMK), projekti- ja myyntijohtaminen, Kotka (uusi)
Master of Health Care/Social Services, Health Promotion, Kotka
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), akuutti hoitotyö, Kotka
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, Kotka
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), terveyden edistäminen, Kotka

Mikkeli
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (ylempi AMK), Mikkeli (uusi)
Insinööri (ylempi AMK), projekti- ja myyntijohtaminen, Mikkeli (uusi)
Monikulttuurisen asiantuntijuuden kehittäminen, ylempi AMK, Mikkeli
Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Mikkeli
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, Mikkeli
Tradenomi (ylempi AMK), älykkäät tietojärjestelmät, Mikkeli (uusi)
Tradenomi (ylempi AMK), tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, Mikkeli
Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), järjestö- ja nuorisotyö, Mikkeli

Savonlinna
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Savonlinna

Uutista on korjattu kello 18.23. Vaihdettu otsikkoon kaksi-sanan tilalle kolme. Kello 19.03 korjattu Saimaa-stadiumin kirjoitusasu.