Pyöreäsuolta valuu mutaa ja liejua Kyyveteen

Kyyveden kalastusalue vaatii turpeennoston keskeyttämistä.

Turvesoiden kuivatusvedet pumpataan pintavalutuskenttään.
Turvesoiden kuivatusvedet pumpataan pintavalutuskenttään.

Kyyveden kalastusalue vaatii, että turpeen kaivu keskeytetään Mikkelin Haukivuorella Pyöreäsuolla.

Viime päivien rankkasateiden seurauksena pintavalutuskenttä on murtunut ja aiheuttaa massiivisen vuodon.

— Muta, lieju ja puhdistamaton vesi valuvat osin ohi mittariportin. Murtuma on jo toinen tänä vuonna, todetaan Etelä-Savon ely-keskukselle osoitetussa vaatimuksessa.

Vaatimuksen perusteluissa todetaan lisäksi, että purkuputken läpimitoitus on liian pieni. Alueen luoteisnurkassa puhdistamatonta vettä virtaa ohi pintavalutuskentän mittaportin ohi merkittäviä määriä.

Kalastusalue vaatii tuotannon keskeyttämistä, kunnes vesienkäsittelyrakenteet on korjattu ja ne toimivat ympäristösuojeluohjeiden ja ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.

Arja Reinikainen

Arja Reinikainen

Luetuimmat