Liikesivistysrahasto myönsi Mikkelin alueelle apurahaa 33 500 euroa kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen

Apurahat sijoittuvat painoalueille liiketoiminnan uudistaminen ja johtamisen osaaminen.

Kai Skyttä

30 000 euron apurahan saanut Kirsi Snellman työskentelee LUT-yliopistossa Mikkelissä.
30 000 euron apurahan saanut Kirsi Snellman työskentelee LUT-yliopistossa Mikkelissä.

Liikesivistysrahaston hallitus on myöntänyt Mikkelin alueelle yhteensä 33 500 euroa apurahaa kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Apurahat myönnettiin liiketoiminnan uudistamiseen ja johtamisen osaamiseen.

Apurahat jakautuivat siten, että KTT Kirsi Snellmanin tutkimusaiheelle The role of emotion in responsible innovation, Yos! myönnettiin 30 000 euroa. Snellman työskentelee tutkijana LUTin Mikkelin kampuksella ja on projektipäällikkö Reasons & Emotions -projektissa.

KTT Marja-Liisa Kakkoselle myönnettiin 3 500 euroa tutkimusaiheellaan Omistajajohtajien johtamisosaaminen ja sen kehittyminen ruotsinkielisessä yksityiskoulussa v. 1854-1914. Kakkonen työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla Mikkelissä kansainvälisten asioiden päällikkönä.

Kaiken kaikkiaan apurahoja myönnettiin 291 hankkeelle, yhteensä lähes 4,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 apurahakierroksella etsittiin hankkeita viideltä painoalueelta, jotka linkittyvät toisiinsa ja heijastavat toimintaympäristön murrosta. Liikesivistysrahaston apurahatoiminnan painoalueita ovat datatalous, liiketoiminnan uudistaminen, tulevaisuuskestävä ympäristö, johtamisen osaaminen sekä yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu. Painoalueille on yhteistä tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen.

Liikesivistysrahasto tukee sääntöjensä mukaisesti korkeampaa taloudellista sivistystä, jota kehitetään yliopisto- ja korkeakoulutasolla. Tavoitteena on erityisesti Suomen talouskasvun ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen.