Itä-Suomen hallinto-oikeudessa kiistellään kirkonkirjoista: Mäntyharjun kirkkoneuvosto kielsi yhdistykseltä kirkonkirjojen kuvaamisen

Suomen sukuhistoriallinen yhdistys SSHY haluaisi kuvata Mäntyharjun seurakunnan vanhoja kirkonkirjoja, mutta kirkkoneuvosto ei antanut siihen lupaa. Yhdistys valitti Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Tanja Rihu

Mäntyharjun seurakunta ei antanut Suomen sukuhistorialliselle yhdistykselle lupaa kirkonkirjojen kuvaamiseen. Kuvassa Mäntyharjun seurakuntakeskus.
Mäntyharjun seurakunta ei antanut Suomen sukuhistorialliselle yhdistykselle lupaa kirkonkirjojen kuvaamiseen. Kuvassa Mäntyharjun seurakuntakeskus.

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa kiistellään siitä, saako Suomen sukuhistoriallinen yhdistys SSHY kuvata Mäntyharjun seurakunnan vanhoja kirkonkirjoja.

SSHY on tehnyt kirkollisvalituksen Mäntyharjun seurakunnan kirkkoneuvoston tekemästä kielteisestä päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

SSHY haluaisi kuvata yli 100 vuotta vuotta vanhat kirkonkirjat sekä yli 50 vuotta sitten haudattujen luettelot. Mäntyharjun seurakunnan kirkkoneuvosto kielsi tämän.

Perusteluissaan kirkkoneuvosto esimerkiksi sanoo, että tietojen luovutus asiakirjoista on seurakunnalle maksullista toimintaa eikä sillä ole velvollisuutta antaa tietoja ilmaiseksi. Kirkkoneuvosto myös mietti, lisääntyisivätkö aineistopyynnöt, jos se nyt myöntäisi SSHY:lle luvan kuvaukseen.

Seurakunnan tiloissa ei myöskään ole tilaa kuvauksen järjestämiselle. Lisäksi kirkonkirjat ovat hauraita eikä kirkkoneuvosto perusteluissaan vielä tiedä, vaikuttaako EU:n tietosuoja-asetus kirkonkirjojen kaltaisiin asiakirjoihin.

SSHY vastaa valituksessaan, että yhdistyksellä on paljon kokemusta kirkonkirjojen käsittelystä ja että aineistoa käsittelevät ihmiset perehdytetään varovaisuuteen niiden kanssa. Yhdistyksen mukaan arkistoaineistoja on ennenkin siirrelty ja kuvattu, eikä se ole ollut haastavaa.

Lisäksi yhdistys pitää kirkkoneuvoston päätöksessä ”vähintäänkin hämmästyttävänä epätietona”, että EU:n tietosuoja-asetus koskisi kirkonkirjoja. Pääasiassa tietosuoja-asetus koskee vain elossa olevia henkilöitä.

SSHY vaatii, että Mäntyharjun kirkkoneuvoston päätös muutetaan myönteiseksi koko pyydetyn aineiston osalta tai ainakin Kansallisarkiston hallussa olevan aineiston osalta. Toissijaisesti yhdistys vaatii asian palauttamista Mäntyharjun seurakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.