Ainejärjestöt: Haluamme opiskella Savonlinnan kampuksella

Savonlinnan kampuksen ainejärjestöt vaativat, että opettajankoulutus säilyy Savonlinnassa.

Soila Puurtinen

Ainejärjestöt vaativat opettajankoulutuksen säilymistä Savonlinnassa.

Savonlinnan kampuksen ainejärjestöt haluavat, että opettajankoulutus säilyy tulevaisuudessa Savonlinnassa.

Ainejärjestöt kehuvat kannanotossaaan Savonlinnan opiskelijaystävällisyyttä. AInejärjestöjen mukaan opiskeluviihtyvyyttä ylläpitävät opiskelijoiden sekä henkilökunnan välinen yhteisöllisisyys ja koulutusalojen aktiivinen moniammatillinen yhteistyö.

Yliopiston hallituksen ehdottaman koulutuksen keskittämisen myötä opiskelijat ovat huolissaan laadukkaan ja monipuolisen opetuksen tason säilymisestä etenkin lastentarhanopettajakoulutuksen osalta, jolla on vahvat perinteet Savonlinnassa.

Koulutuksen keskittämisessä opiskelijoita huolestuttaa myös aineenopettaja – luokanopettaja -yhdistelmän opiskelemisen mahdollisuuden katoaminen.

Kannanoton mukaan Savonlinnan kampuksella opiskelijat voivat valmistua jopa tavoiteaikoja nopeammin, sillä opetus järjestetään opiskelijalähtöisesti ja joustavasti.

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo