Otavan ruosteiset romuvaunut lähtevät viimeistään lokakuussa — Liikennevirasto pahoittelee asukkaille 880 metrin letkasta aiheutunutta harmia

Rata-alueella on tehty kasvillisuuden raivausta ja vesomista, jolla on ennakoitu vaunujen siirtoa.

Vesa Vuorela

880 metriä pitkää vaunuletkaa ei voida selvityksen mukaan katkaista asutuksen kohdalla, sillä se saattaisi houkutella kulkemaan vaunujen välistä, mihin sisältyisi huomattavia turvallisuusriskejä. Vaunut on kuvattu Otavassa lauantaina.
880 metriä pitkää vaunuletkaa ei voida selvityksen mukaan katkaista asutuksen kohdalla, sillä se saattaisi houkutella kulkemaan vaunujen välistä, mihin sisältyisi huomattavia turvallisuusriskejä. Vaunut on kuvattu Otavassa lauantaina.

Käytöstä poistetut junavaunut siirretään pois Otavan sataman rata-alueelta syys-lokakuun aikana. Vaunut toimitetaan kierrättettäväksi tai VR-yhtymän konepajalle Pieksämäelle.

Liikennevirasto on antanut asiasta lausunnon, jossa se pahoittelee asukkaille asiasta aiheutunutta harmia ja toteaa, ettei Otavan satamaradalle tuoda enää tämän vuoden aikana enempää junakalustoa säilytykseen.

Vesa Vuorela

otava_2_1.jpg

Lähistön asukkaat eivät ilahtuneet, kun vuosia käyttämättömänä olleelle alueelle ilmestyi satoja metrejä pitkä letkä ruosteisia junavaunuja. He ovat toivoneet niiden siirtoa pois satamaraiteilta.

Vaunuja oli tarkoitus siirtää lisää Otavaan, mutta ne vietiin Joroisiin.

Otavan sataman raiteilla on vaunuja 880 metriä eli 53 kappaletta, joista 28 vaunua toimitetaan kierrätykseen. Vaunuille on olemassa kierrätyslupa.

Loput vaunut eli 25 vaunua odottavat jatkokunnostusta. Ne toimitetaan syys-lokakuun vaihteessa VR-Yhtymän konepajalle Pieksämäelle, jossa ne kunnostetaan ja tarvittaessa kierrätetään varaosiksi.

Liikenneviraston mkaan rata-alueella on tehty elo-syyskuun vaihteessa kasvillisuuden raivausta ja vesomista, jolla on ennakoitu vaunujen siirtoa.

Mikkelistä Otavaan

Vaunut ilmestyivät Otavaan kesäkuun viimeisellä viikolla. Liikenneviraston lausunnon mukaan Otavan vaunut ovat alun perin sijainneet Mikkelin ratapihalla, jota tarvittiin radan kunnossapitotöiden käyttöön kesällä 2017.

Liikennevirastossa on tehty päätös, jonka mukaan kaupunkien keskustoihin ei sijoiteta turvallisuus- ja viihtyvyyssyistä junakalustoa. Tämän takia korvaavaksi paikaksi valittiin Otavan sataman liikenteeltä suljetut raideosuudet.

Siirtoa puolsivat muun muassa se, että rataosuus on suljettu liikenteeltä, jolloin vaunut eivät haittaa muuta raideliikennettä. Otavan sijainti on keskeinen, kun kalustolle ilmenee kuljetus- tai siirtotarvetta ja rataosa on sähköistämätön.

Liikenneviraston selvityksen mukaan Otavaan sijoitetut vaunut on sijoitettu niin kauaksi pistoraiteen pohjoispäähän kuin mahdollista. Kauemmas ratapihan pohjoisosassa niitä ei voi sijoittaa, sillä vaunujen tulee sijaita kiskojen päällä ja olla liikuteltavissa.

Letkaa ei voi katkaista

Korvaavien paikkojen löytäminen on Liikenneviraston mukaan vaikeaa. Otavan ratapiha olisi lähellä, mutta siellä ei ole tilaa uusille vaunuille. Myös Joroisten ratapiha on täynnä.

Vaunuletkaa ei voida katkaista asutuksen kohdalla, sillä se saattaa houkutella kulkemaan vaunujen välistä, mihin sisältyy turvallisuusriskejä. Rata-alueella liikkuminen on kiellettyä.

Vanhiojen vaunujen säilytyksen ja seisontapaikkojen tarve lisääntyi, kun omistajaohjausyksikkö viime vuonna kielsi kaiken rautatiekaluston, muun muassa tavaravaunujen, romuttamisen.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut pyysi Liikennevirastolta selvitystä siitä, miksi käytöstä poistettuja junavaunuja säilytetään rata-alueella, jolla ei ole enää käyttöä rata-alueena, koska raideliikennettä Otavan sahalle ei enää ole.

Tiina Knaappila

Tiina Knaappila