Mäntyharju säästi siirtymällä yhteen peruskouluun – Vanhemmat kritisoivat edelleen koulun oppilasmäärää

Toisaalta oppilaat kertovat saaneensa myös uusia ystäviä.

Tanja Rihu

Kyselyn mukaan Mäntyharjun yhtenäiskoulun piha- ja leikkialueet koetaan riittämättömiksi nykyiselle oppilasmäärälle.
Kyselyn mukaan Mäntyharjun yhtenäiskoulun piha- ja leikkialueet koetaan riittämättömiksi nykyiselle oppilasmäärälle.

Mäntyharju säästi syyslukukauden 2020 aikana melkein 170 000 euroa siirtymällä yhden peruskoulun malliin.

Säästöjä saatiin esiopetuksen, opetuksen, erityisopetuksen ja iltapäivätoiminnan järjestämisen kuluista. Määrällisesti eniten säästettiin opetuksen toimintakuluista, lähes 110 000 euroa. Suurin prosentuaalinen säästö saatiin iltapäivätoiminnan kuluista. Edellisen syyslukukauden vajaan 34 000 euron kulut saatiin nipistettyä menneenä syyslukukautena vajaaseen 21 000 euroon.

Säästöpottia kasvatti sekin, että vastoin ennakkoarviointia koulukuljetusten kustannukset eivät nousseet. Sen sijaan niissä syntyi säästöä noin 20 000 euron verran viime syyslukukauteen verrattuna.

Taloudellisten vaikutusten tarkastelu on osa kunnan tekemää jälkiarviointia. Mäntyharju siirtyi yhden koulun malliin syksyllä 2020, kun se lopetti Toivolan ja Kirkonkylän koulut.

Kritiikkiä oppilasmääristä ja ruokailusta

Jälkiarvioinnissa toteutettiin myös kaksi kyselyä, joista toinen osoitettiin oppilaiden huoltajille ja yhtenäiskoulun henkilökunnalle. Toiseen vastasivat yhtenäiskoulun nykyiset 3.–6.-luokkalaiset.

Kyselyn tulokset eivät olleet aivan yhtä mairittelevia kuin taloudelliset luvut. Kritiikkiä annettiin etenkin koulun oppilasmäärästä, ruokailusta ja koulun piha- ja leikkialueista.

Useamman vanhemman vastauksissa kerrotaan, että lapsilla on keskittymisvaikeuksia, sillä hälinää on paljon. Osa taas kokee opetusryhmien koot kohtuulliseksi, mutta pitää luokkatiloja liian ahtaina. Vastausten mukaan myös vessoihin syntyy välillä sellaista jonoa, ettei vessassa aina ehdi käymään.

Suuri oppilasmäärä aiheuttaa vastausten perusteella omat ongelmansa myös ruokailuun ja välitunteihin, sillä esimerkiksi keinuja on rajallisesti ja syömistä pitää kiiruhtaa.

Sivukyläläisiä harmittavat venyneet koulumatkat. Yhdessä vastauksessa kerrotaan, että kouluun pitää lähteä yli tunti ennen koulun alkua, vaikka matkaa on vain kymmenen kilometriä. Samoin kotiinpaluu saattaa venyä myöhäiseksi kyyditysten takia.

Valtaosa oppilaista tyytyväisiä

Toisaalta oppilaat kertovat vastauksissaan saaneensa uusia kavereita. Valtaosa vuosiluokkien oppilaista on tyytyväisiä koulujen yhdistymiseen. Noin kymmenen prosenttia vastaajista oli tyytymättömiä, melko tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä. 19 prosenttia suhtautuu asiaan neutraalisti.

Parhaimmat pisteet kyselyssä saivat opetus ja kaveri- ja ystäväsuhteet.

Huoltajat ja henkilökunta arvioivat yhteen kouluun siirtymisen haitat ja hyödyt lopulta melko vähäisiksi. Eniten haittaa vastaajien mielestä oli kunnan vetovoimaisuuteen ja asuinalueiden houkuttelevuuteen. Valtaosa vastaajista ei kovin todennäköisesti suosittelisi Mäntyharjun yhtenäiskoulua ystävilleen.

Arviointia varten tehdään vielä toinen kysely, joka toteutetaan toisen lukuvuoden alkaessa.