Korona sulki useita kaupungin palveluita – Mikkelissä lomautusten laajuus selviää alkaneissa neuvotteluissa

Epidemia tuo myös kaupunginjohtajalle harvinaiset erityisvaltuudet nopeaan reagointiin.

Jaakko Avikainen

Kokouksia harvennetaan ja siirretään väljempiin tiloihin. Mikkelin kaupunginvaltuusto kokoontui jo viimeksi, 15. maaliskuuta, poikkeuksellisesti Mikaelissa.
Kokouksia harvennetaan ja siirretään väljempiin tiloihin. Mikkelin kaupunginvaltuusto kokoontui jo viimeksi, 15. maaliskuuta, poikkeuksellisesti Mikaelissa.

Koronavirustilanne johtaa Mikkelissä yhteistoimintaneuvotteluihin, jotka voivat aiheuttaa henkilöstölle lomautuksia.

Kaupunginhallitus päätyi maanantaina ennakoituun, laajalti kuntakentässä käyttöön tulevaan menettelyyn, joka johtanee palkanmaksujen keskeytymisiin.

Neuvottelut alkavat heti, ja perusteet ovat tuotannolliset. Kaupunginhallitus määritteli, että neuvotteluiden kohteena eivät ole irtisanomiset.

Neuvottelut koskevat työntekijöitä ja viranhaltijoita eli koko henkilöstöä. Tavoitteena on säästää lomauttamalla osa- tai kokoaikaisesti henkilöitä, joiden työ on tilapäisesti vähentynyt.

Poikkeusoloissa monien Mikkelin kaupungin tarjoamien palvelujen kysyntä ja tarve ovat vähentyneet.

Vastaavasti joillakin toimialoilla työmäärä on poikkeusolojen vuoksi lisääntynyt.

– Neuvottelujen tuloksia tai esimerkiksi lomautusten laajuutta ei voi tässä vaiheessa mitenkään ennakoida. Niihin vaikuttaa arviointi siitä, mihin toisiin tehtäviin resursseja tarvitaan. Myös epidemian eteneminen vaikuttaa, sanoo kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk.).

Toimintansa kaupunkiorganisaatiossa on aloittanut työryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida henkilöresursseja.

Kokouksia vähennetään

Koronatilannetta puntaroitiin kaupunginhallituksessa muutenkin, muun muassa harjoittelemalla kokouksen jälkeen sähköistä kokoustekniikkaa.

Kokouksia pyritään yleisen ohjeistuksen mukaan vähentämään. Toimielimet kokoontuvat normaalisti, jos kokoukset voidaan toteuttaa sähköisesti.

Kaupunginhallitus kokoontuu normaalisti mutta väljemmissä tiloissa valtuustosalissa. Lautakunnille suositellaan kokoontumista vain kiireellisissä ja välttämättömissä asioissa. Kaupunginvaltuusto ei kokoonnu huhtikuussa ollenkaan.

Kaupunginhallitus päätti myös hallintosäännön muutoksesta, jolla kaupunginjohtajalle annetaan erityistoimivalta häiriötilanteissa.

– Erityistoimivallalla turvataan viranhaltijalle mahdollisuus nopeaan reagointiin häiriötilanteessa, joka liittyy esimerkiksi ihmisten turvallisuuteen. Se on tarkoitettu juuri tällaisiin poikkeusoloihin. Yhteiskunnan pitää pyöriä, sanoo Olkkonen.

Kaupunginhallitus sai koronasta lisäksi tilannekatsauksen valmiusjohtaja Jouni Riihelältä. Toteutuneet toimet ja katsaus merkittiin tietoon. Kaupunginhallituksen jäsenet saavat tilanneraportteja häiriötilanteen johtoryhmältä.