Suurin osa Pieksämäen yläkoululaisista sanoo ei päihteille — Kyselyn mukaan kiusaaminen ja yksinäisyys saavat nuoren kiinnostumaan niistä

Kyselyyn vastasi 378 pieksämäkeläistä yläkoululaista.

Sari Tauru

Sähkötupakka ei kiinnosta Pieksämäen yläkoululaisia, vaikka lähes puolelle sitä on tarjottu.
Sähkötupakka ei kiinnosta Pieksämäen yläkoululaisia, vaikka lähes puolelle sitä on tarjottu.

Lähes joka toiselle pieksämäkeläisistä yläkoululaisista on tarjottu sähkötupakkaa ja alkoholia. Yli 80 prosenttia nuorista ei kuitenkaan osoita minkäänlaista kiinnostusta päihteiden kokeilemiseen, selviää Music Against Drugs ry:n toteuttamasta päihde-, hyvinvointi- ja osallisuuskyselystä.

Siihen vastasi 378 pieksämäkeläistä yläkoululaista.

Nuuskaan, tupakkaan ja kannabikseen suhtaudutaan kriittisesti. Valtaosa eli 85 prosenttia ei ole kiinnostunut kokeilemaan kannabista. Nuuskaan ja tupakkaan peräti 77 prosenttia vastaajista suhtautuu kriittisesti eikä osoita halukkuutta kokeilemiseen.

Kyselyn mukaan harrastukset, ystävät, luottamukselliset aikuissuhteet sekä onnistumisen kokemukset suojaavat nuoria päihdekokeiluilta. Sen sijaan kokemukset yksinäisyydestä, kiusaamisesta ja ulkopuolisuudesta ovat yhteydessä myönteisiin päihdeasenteisiin ja kiinnostukseen kokeilla päihteitä.

Ero korostuu kannabiksen ja muiden huumeiden kohdalla

Kiusaamista viikoittain kokeneista nuorista 26 prosenttia oli kiinnostunut kokeilemaan alkoholia, kun taas ei-kiusatuista nuorista vastaava luku oli 18 prosenttia.

Sähkötupakkaa kohtaan kiinnostusta osoitti kiusatuista nuorista 40 prosenttia, kun vastaava luku oli 16 prosenttia ei-kiusattujen kohdalla.

Ero korostuu laittomien päihteiden, kuten kannabiksen ja muiden huumeiden kohdalla. Kiusaamista kokeneiden nuorten kiinnostus kannabiksen kokeilemiseen kaksinkertaistui. Muiden huumeiden osalta kiinnostus kokeilla oli jopa seitsenkertainen.

Pieksämäellä viikoittain kiusatuksi joutuu neljä prosenttia yläkouluikäisistä ja itsensä yksinäiseksi vähintään melko usein kokee yhdeksän prosenttia. Aineistosta selviää, että myös yksinäisyys kokemuksena lisää nuorten kiinnostusta ja kokeilunhalua päihteitä kohtaan.

Nuorille iltatapahtuma perjantaina Veturitorilla

— Hyvinvointikyselyn mukaan valtaosalla pieksämäkeläisnuorista menee hyvin, kertoo Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja Sampo-Ilmari Tuhkalehto tiedotteessa.

— Oleellista ehkäisevässä päihdetyössä on edistää suojaavien tekijöiden olemassaoloa nuorten elämässä.

Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuus on yläkouluikäisille suunnattua ehkäisevää päihdetyötä. Se toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa.

Hiekanpään koululla käynnissä oleva teemaviikko päättyy nuorten iltatapahtumaan Veturitorilla 29. marraskuuta kello 17—22.