Essote yrittää säästää tänä vuonna kaikkiaan 6,3 miljoonaa euroa — Suurin osa säästöistä revitään hallinnosta, tukipalveluista ja sijaisista

Viikonloppujen ja arkipyhien kiirevastaanotot lopetetaan Juvalta ja Kangasniemeltä.

Petri Vanhanen

Essoten mukaan suunnitelluista tai toteutetuista säästöistä huolimatta menojen kasvu on haastavaa pitää tällä tasolla.
Essoten mukaan suunnitelluista tai toteutetuista säästöistä huolimatta menojen kasvu on haastavaa pitää tällä tasolla.

Sote-kuntayhtymä Essote yrittää säästää tänä vuonna 6,3 miljoonaa euroa. Essote on päivittänyt talous- ja muutosohjelmaansa, jonka tarkoitus on tähdätä kaikkiaan 15 miljoonan euron tehostamistoimiin ja kuluvähennyksiin vuosina 2019—2021.

— Olemme tehneet tai tekemässä kymmenittäin uusia säästötoimia viime vuonna päätettyjen toimien lisäksi. Esimerkiksi valtaosa terveyspalvelujen 2,8 miljoonan euron säästötoimista on jo toteutettu, kertoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Suurin osa säästöistä — 2,7 miljoonaa euroa — kohdistuu Essoten hallintoon ja tukipalveluihin. Essoten on tarkoitus vähentää noin 50 työntekijän työpanosta vastaava määrä henkilöstömenoja tänä ja ensi vuonna.

Lisäksi kuluvana vuonna on tarkoitus säästää sijaismäärärahoista 1,6 miljoonaa euroa.

Toimintaa, tiloja ja hankintoja supistetaan

Muut säästöt on koottu pienemmistä, tuhansien tai kymmenien tuhansien eurojen supistuksista toiminnasta, tiloista tai hankinnoista.

Viikonloppujen ja arkipyhien kiirevastaanotot lopetetaan Juvalta ja Kangasniemeltä. Ensihoidon palvelutasoa esitetään supistettavaksi.

Mikkelin sairaalan monitoimijapäivystyksen lääkärimäärää pienennetään. Essote arvioi, että tämä näkyy asiakkaille pidentyneinä jonotusaikoina päivystyksessä.

Nyt alkaa toden teolla näkyä, että Etelä-Savo on ikääntynein maakunta, kun suuret ikäluokat alkavat siirtyä palvelujemme piiriin. — Niina Kaukonen

Essoten tavoitteena on turvata asukkaiden oikeuksien mukaiset sote-palvelut, mutta sote-yhtymä tiedottaa palveluiden tason laskevan säästöjen seurauksena. Säästöt näkyvät potilaiden ja muiden asiakkaiden palveluissa.

Koko palveluverkkoa koskeva selvitys tehdään syyskuuhun 2019 mennessä. Siinä tarkastellaan mahdollisia toimipisteverkoston supistamista.

Essoten hallitus käsittelee päivitettyä talous- ja muutosohjelmaa 19.6.

Kuntien maksuosuudet voivat olla kasvussa

Essote varoittaa, että kuntien maksuosuudet voivat olla talous- ja muutosohjelman kymmenistä toimista huolimatta kasvussa.

Essoten hallitus linjasi huhtikuun alussa, että kuluvan vuoden talousarviomuutosten tavoite on 325,2 miljoonan euron kuntaosuudet.

Essoten mukaan suunnitelluista tai toteutetuista säästöistä huolimatta menojen kasvu on haastavaa pitää tällä tasolla. Sote-yhtymä sanoo tiedotteessaan, että menot ovat kasvussa pääasiassa Essoten ulkopuolisista syistä.

— Suurin kasvu terveyspalvelujen kustannuksissa tulee ostopalveluista, jotka ostamme yliopistosairaaloista. Näiden ostojen suhteen omistajakunnat ovat edellyttäneet tarkastelua, kertoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Toinen eniten kasvaneista menoista ovat omaishoidon kulut.

— Tämä on tavoittelemamme suunta, sillä se näkyy vähäisempinä menoina raskaammissa palveluissa. Nyt alkaa toden teolla näkyä, että Etelä-Savo on ikääntynein maakunta, kun suuret ikäluokat alkavat siirtyä palvelujemme piiriin, sanoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Kortelaisen mukaan Essoten strategian uudistus on aloitettu. Ensi vuoden talousarvio ja strategia tulevat yhtä aikaa syksyllä päätöksentekoon.