Saksalan kiistatontti muutetaan puistoksi – Lähemäelle ei haluta nelikerroksisia kerrostaloja

Mikkelin Saksalan pitkään jatkunut ottelu puistomaisen alueen käytöstä on päättyi asukkaiden hyväksi. Lähemäen kaavasaneeraus valmistellaan matalamman kerrosrakentamisen pohjalta.

Taru Hokkanen

Lähemäen kaava-alue on vanhaa kaupunginosaa. Osa suunnittelualueesta on yksityisomistuksessa.
Lähemäen kaava-alue on vanhaa kaupunginosaa. Osa suunnittelualueesta on yksityisomistuksessa.

Mikkeli vie eteenpäin kahta kiistanalaista asemakaavan muutosta.

Kaupunkiympäristölautakunta linjasi torstai-illan kokouksessaan sekä Saksalan kaupunginosan kaavamuutoksen että Lähemäen Pajakadun kaavoituksen hengen.

Saksalaan ei rakenneta lisää kerrostaloja, vaan rakentamaton alue säilyy puistomaisessa käytössä.

Tarkkaan ottaen asemakaavan muutos tehdään niin, että kaupunginosan rakennetun alueen keskellä oleva vielä rakentamaton korttelialue muutetaan puistoksi.

Nyt alue on yleisten rakennusten aluetta. Paikkaa soviteltiin aikoinaan opetustilarakentamiseen. Tätä käyttöä ei tarvittu, ja alue jäi tyhjilleen.

Kaupunki hahmotteli, että alueesta otetaan osa kerrostalorakentamiseen, mutta asukkaat olivat ajatusta vastaan. Pitkän väännön ja lausuntokierrosten jälkeen on nyt päädytty siihen, että paikka on puisto.

Saksalassa kaupunkisuunnittelu tarjosi keskusteluun kahta vaihtoehtoa. Samaa kaavavalmistelun menettelyä on käytetty Lähemäen Pajakadun kaavamuutoksessa.

Pajakadun kulmaan voi sijoittaa rakennuksen, jonka kattokorkeus vastaa kaksikerroksista rakennusta.

Kaupunkisuunnittelu luonnosteli kaksi mallia, joista toisessa rakentaminen on tehokkaampaa ja kattolinja korkeammalla, toisessa matalammalla.

Kaupunkisuunnittelun esitys lähti korkeamman toteutusversion pohjalta, mikä mahdollistaa rivitalot, pienkerrostalot ja kerrostalot, ja suurin sallittu kerrosluku on neljä.

Matalampi vaihtoehto perustui kolmen kerroksen rakentamiskorkeuteen.

Lautakunnan kokouksessa SDP teki pohjaesityksestä poikkeavan esityksen.

Marita Hokkasen (sd.) esityksen mukaan Pajakadun kulmaan voi sijoittaa rakennuksen, jonka kattokorkeus vastaa kaksikerroksista rakennusta. Alueen muuhun osaan voi sijoittaa kolmikerroksisia rakennuksia.

Esitys voitti äänestyksessä 10–2. Demariesitys sai taakseen muut ryhmät paitsi vihreät.

Kaavavalmistelu alkaa siten matalamman kerroslukuvaihtoehdon pohjalta.

Kaava-alue sijaitsee Lähemäen kaupunginosassa noin kolmen kilometrin etäisyydellä keskustasta koilliseen Juvantien varrella. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 3,9 hehtaaria.