Mikkelin yliopistokeskukselle kovia vahvistuksia - miljoonasatsaus vahvistaa kaupungin asemaa tiedekentässä

Uusien rekrytointien rahoituksesta puolet tulee paikalliselta liike-elämältä.

Mikkelin Tiedepäivien seminaari pidetään pidetään Mikkelin yliopistokeskuksen auditoriossa.
Mikkelin Tiedepäivien seminaari pidetään pidetään Mikkelin yliopistokeskuksen auditoriossa.

Mikkelin yliopistokeskuksen tutkimustoiminta on vahvistunut neljällä uudella rekrytoinnilla. Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Savo -yksikössä Mikkelissä on aloittanut kaksi professoria ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin toimintayksikössä kaksi vanhempaa tutkijaa. Kaikki neljä on palkattu tehtäviinsä viideksi vuodeksi.

Uudet tutkijapestit vahvistavat merkittävästi Mikkelin yliopistokeskuksen asemaa suomalaisessa yliopistokentässä. Pääsihteeri Matti Malinen näkee rekrytoinnit positiivisena haasteena.

- Tämä on luottamuksen osoitus meille. Nyt meidän tehtävämme on osoittaa, että olemme luottamuksen arvoisia. Rankkojen säästövuosien jälkeen on mukavaa ja tulevaisuudenuskoa herättävää, että Mikkeliin satsataan tällä tavalla.

Tulokkaista kauppatieteiden tohtori Henri Hakala hoitaa LUTin osuustoimintayrittäjyyden professuuria. Aiemmin Hakala toimi apulaisprofessorina Vaasan yliopiston johtamisen laitoksella, ja oli Senior Visiting Fellow Cambridgen Lord Aschroft International Business Schoolissa. Hän on tarkastellut muun muassa yritysten strategisiin kyvykkyyksiin, asiakasarvon syntyyn sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä aiheita.
Kauppatieteiden tohtori Mikko Pynnönen toimii Mikkelissä pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen professorina. Pynnösen tutkimus painottuu arvonmuodostuksen mekanismeihin liiketoiminta-, tuote- ja palvelurakenteissa. Hän on työskennellyt Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Business and management yksikössä tutkijaopettajana vuodesta 2010 lähtien. Hän on johtanut tutkimushankkeita, toiminut tutkimus- ja kehityspäällikkönä TBRC tutkimusinstituutissa sekä johtanut erilaisten kaupallistamishankkeiden liiketoimintatutkimusta.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa aloittanut maa- ja metsätaloustieteiden tohtori, dosentti Toni Ryynänen paneutuu loppukäyttäjien ja kuluttajien asemaan ja digitalisaation vaikutuksiin. Hän on työskennellyt aiemmin tutkijatohtorina Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksella, ja oli Visiting Professor Uumajan yliopiston Design Instituutissa. Ryynänen toimii vanhempana tutkijana ja hän on tutkinut aiemmin muun muassa muotoilua, pakkauksia ja kulutuskokemuksia.

Kestävien ruokaketjujen vanhempana tutkijana Mikkelissä toimii filosofian tohtori Hanna Tuomisto. Tuomiston työ liittyy ruoantuotannon kestävyyteen ja ympäristövaikutuksiin. Tuomisto on aiemmin tutkinut elintarviketuotannon ympäristövaikutuksia ja tullut tunnetuksi luomuviljelyn sekä keinolihan ympäristövaikutuksiin liittyvästä tutkimuksesta. Tuomisto siirtyi Mikkeliin London School of Hygiene & Tropical Medicine -yliopistosta Lontoosta. Sitä ennen hän työskenteli Euroopan komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa ja suoritti tohtorintutkinnon Oxfordin yliopistossa.

- Yhteisenä tavoitteena on ollut saada Mikkeliin osaamista ja osaajia, joille täällä on tarvetta. Odotamme uutta tutkimusyhteistyötä erilaisten hankkeiden muodossa eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja sitä kautta edelleen vaikutusta alueen hyväksi, Malinen sanoo.

Mikkelin yliopistokeskukseen kohdistuva satsaus on rahallisestikin merkittävä. Rekrytointien arvo on lähes kolme miljoonaa euroa. Summasta puolet tulee Helsingin yliopistolta ja Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta ja puolet paikallisilta liike-elämän toimijoilta.

Paikallisista yrityksistä suurimpia rahoittajia ovat Suur-Savon Osuuspankki ja Osuuskauppa Suur-Savo.

Anssi Mehtälä

Anssi Mehtälä