Mikkelin seudulla testataan tienpidon parantamista usealla huonokuntoisella tiellä — Mukana "ajokelvottomaksi" tituleerattu Jaalantie Mäntyharjussa

Pilottihankkeeseen kuuluu tieosuuksia myös Hirvensalmelta ja Mikkelistä.

Lukas Pearsall

Arkistokuva.
Arkistokuva.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ely) aikoo tutkia, voitaisiinko pienten maanteiden korjausta ja kunnostusta hankkia nykyistä tehokkaammin.

Ely-keskus toteuttaa liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta pilottihankkeen, johon kuuluu Etelä-Savosta neljä tieosuutta.

Pilotin kohteiksi suunnitellaan kelirikoille alttiita soratieosuuksia Hirvensalmella maanteillä 15091 Hämeenmäki ja 15210 Väisälänsaari sekä Mikkelissä tiellä 15212 Ihastjärvi.

Lisäksi mukaan aiotaan ottaa huonokuntoinen päällystetty tieosuus Jaalantiellä Mäntyharjussa. Vuonna 2017 mäntyharjulaiset keräsivät 345 allekirjoitusta adressiin, jossa vaadittiin ajokelvottomaksi kuvaillulle tielle uutta päällystettä. Ely-keskus kuitenkin ilmoitti adressin saatuaan, että rahaa päällystämiseen ei ole.

Tienhoitoa alueurakoiden ulkopuolelta?

Nykyään sorateiden kelirikkokorjaukset sisältyvät maanteiden hoidon aleurakoihin, jotka kilpailutetaan aina viideksi vuodeksi

— Nyt testataan, saisiko esimerkiksi kelirikkokorjauksia tehtyä nykyistä tehokkaammin ja edullisemmin hankkimalla niitä alueurakoiden ulkopuolelta, sanoo Pohjois-Savon ely-keskuksen johtaja Tommi Huttunen.

Tavoite on etsiä keinoja, joiden avulla myös pienet, paikalliset yritykset voisivat paremmin osallistua teiden hoidon urakkakilpailuihin.

Pilotin ensimmäisessä vaiheessa kunnossapitotoimenpiteet suunnitellaan tarkemmin ja aikataulutetaan, minkä jälkeen hankinnat kilpailutetaan. Pilottikohteiden toteutusaikataulu varmistuu myöhemmin.